Topmanager bij de federale overheid: nog altijd hoofdzakelijk mannenEen nieuwe studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen toont aan dat vrouwen ondervertegenwoordigd blijven aan de top van de federale overheid. België is op dit gebied een van de slechtste leerlingen in de Europese Unie en ondanks de maatregelen die de afgelopen jaren getroffen werden, is er geen noemenswaardige verbetering.

Uit de studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen blijkt dat vrouwen nog steeds duidelijk ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies in het Belgische ambtenarenapparaat, en in het bijzonder op federaal niveau.

In 2017 maakten vrouwen slechts 29% uit van de hoogste, eerste graad van de hiërarchie van de totale federale overheid (d.w.z federale overheidsdiensten en andere overheidsinstellingen zoals het RIZIV of het Voedselagentschap), en dit ondanks een koninklijk besluit dat in 2012 werd goedgekeurd en dat quota van een derde van elk geslacht in de directiecomités invoerde.

Een meer gedetailleerde analyse - waarbij alleen rekening wordt gehouden met de federale overheidsdiensten (FOD's) - brengt enkele zeer ongelijke directiecomités aan het licht. Zo telde het directiecomité van de FOD Financiën in 2017 slechts 4 vrouwen tegenover 16 mannen en dat van de FOD Justitie 2 vrouwen tegenover 9 mannen. Bij de FOD Volksgezondheid was er zelfs geen enkele vrouw tegenover 6 mannen. Tot slot was er zowel in 2012 als in 2017 slechts één vrouw voorzitter van het directiecomité van een FOD.

Met zulke cijfers hinkt de top van het federale niveau achterop ten opzichte van de deelstaten. Terwijl in 2017 slechts 1 op 8 topmanagers van FOD's een vrouw was, waren er 4 vrouwen tegenover 5 mannen in het Waals Gewest, 2 vrouwen en 5 mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2 vrouwen en 8 mannen in de Federatie Wallonië-Brussel en 2 vrouwen tegenover 9 mannen in Vlaanderen.

Als men de situatie op Belgisch federaal niveau vergelijkt met die van de andere landen van de Europese Unie, dan zit België ook in de staart van het peloton. Slechts 2 op de 10 leden van het directiecomité van een federale overheidsdienst is een vrouw, op Europees niveau is dit 4 op de 10.

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, stelt dat "de federale overheid het voorbeeld moet geven en bijkomende inspanningen moet leveren om meer gendergelijkheid te realiseren aan de top van de federale administratie".

Daarom vraagt het Instituut aan de volgende federale regering om zich ertoe te verbinden om het koninklijk besluit van 2012 strikt uit te voeren en de volgende bijkomende maatregelen te treffen:

- een jaarlijkse monitoring van alle benoemingsbesluiten voor managementfuncties;

- een expliciete motiveringsplicht opleggen wanneer wordt afgeweken van genderquota.

Het Instituut beveelt verder aan om een strategisch plan gelijkheid-diversiteit aan te nemen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Ambtenarenzaken en een verantwoordelijke voor de gelijkheid van vrouwen en mannen aan te stellen binnen de FOD Beleid en Ondersteuning. Die persoon zou dan belast worden met de opvolging van het koninklijk besluit van 2012 en het plan gelijkheid-diversiteit bij de overheid.

 

U kan de studie raadplegen op de website van het Instituut: http://igvm-iefh.belgium.be

 

Bron: 
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  19-09-2019

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Wil je gratis ondernemersnieuws plaatsen?
 Meer nieuws over Belga Media Support

Brussel
10-10-2019

Het Venture Philanthropy Fonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, steunde sinds 2009 al meer dan 100 organisaties die zich inzetten voor sociale inclusie in België, voor een totaalbedrag van meer dan 8 miljoen euro. Dankzij de steun van BNP Paribas Fortis Private Banking kende het Fonds de afgelopen vijf jaar een aanzienlijke groei.Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan...


Meer info

Belga Media Support
Brussel
10-10-2019

Europese hardware-verkopen stijgen jaar op jaar, terwijl grote titels als Luigi’s Mansion 3, Ring Fit Adventure en Pokémon Sword en Pokémon Shield nog moeten verschijnen.De Nintendo Switch-familie nadert haar derde feestseizoen in Europa en heeft een grote mijlpaal bereikt. Volgend op de recente lancering van de Nintendo Switch Lite, die naast de vlaggenschipversie van de...


Meer info

Belga Media Support
Brussel
10-10-2019

Van 11 oktober 2019 tot 9 februari 2020 wijden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België een uitzonderlijke tentoonstelling aan Salvador Dalí en René Magritte. Negentig jaar na hun allereerste ontmoeting belicht deze tentoonstelling voor het eerst de persoonlijke, filosofische en esthetische band tussen de twee grootste iconen van het surrealisme.Ter gelegenheid van...


Meer info

Belga Media Support
Brussel
10-10-2019

Uit recent onderzoek* bij 2000 Belgen blijkt dat Belgische mode geliefd is, maar onvoldoende bekend. 8 op de 10 Belgen geven aan dat ze het verschil niet kennen tussen Belgische en niet-Belgische merken. Bijna 2 op 3 Belgen geeft zelfs aan geen enkel Belgisch kledingmerk te kennen. Wel geven de bevraagde Belgen aan geïnteresseerd te zijn in mode van eigen bodem en dat ze hier meer over...


Meer info

Belga Media SupportAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Limburg | Kempen | Vlaams Brabant | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het