Vacature: inclusieambtenaar - Halftijds contractueel (B1-B3)Jobinhoud

Als inclusieambtenaar ben je het centraal aanspreekpunt voor personen met een beperking, mantelzorgers, verenigingen en beleidsinstanties. Je staat in voor het uitvoeren van het sociaal en financieel onderzoek vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Je staat eveneens in voor het individueel ondersteunen en begeleiden van de cliënt. Het uitvoeren van administratieve handelingen behoren ook tot het takenpakket, net zoals het instaan voor een open interne en externe communicatie.

De job valt onder de cluster Sociale Dienst, die instaat voor de coördinatie van de verschillende onderdelen van de sociale dienstverlening van de gemeente. Het is de bedoeling om de juiste individuele sociale steun te kunnen verlenen aan de aanvragers die hiervoor in aanmerking komen.
De afdeling ouderenzorg verzekert op haar beurt een dienstverlening op maat van personen met een beperking en dit in diverse domeinen. Deze dienstverlening heeft als doel de levenskwaliteit van de bewoners te verhogen, de sociale contacten met familie en/of derden te behouden en uit te breiden en hen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Een inclusieambtenaar is een centraal aanspreekpunt voor personen met een beperking, mantelzorgers, verenigingen en beleidsinstanties.

Bij 'Downloads' vind je het uurrooster.

Voorwaarden om deel te nemen

Op de uiterste datum van inschrijving voldoe je aan volgende voorwaarden en lever je het bewijs hiervan

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen, mag je daarover schriftelijk toelichting geven
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis (opgelegd door de wetten
  op het gebruik der talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966)

Wat kan je verwachten van ons bestuur?

 • een afwisselende job
 • maaltijdcheques van 8 euro per volledige gewerkte dag (waarvan 6,91 euro door de werkgever en 1,09 euro door de werknemer)
 • gratis hospitalisatieverzekering (basisformule)
 • vergoeding openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer ((gedeeltelijke) terugbetaling sociale abonnementen)
 • fietsvergoeding
 • degelijke verlofregeling
 • vorming, training en opleiding (ook tijdens de werkuren)
 • een geïndexeerde bruto maandwedde voor een halftijdse functie van ten minste 1.206,24 euro
  Bijkomend kan eventueel maximum 6 jaar relevante ervaring uit de privé sector of uit een zelfstandige activiteit in rekening worden gebracht voor de vaststelling van je wedde indien deze ervaring functierelevant is. Ervaring uit de openbare sector telt onbeperkt mee voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit, ongeacht of deze functierelevant is of niet. Voor de berekening van deze anciënniteit komen enkel volledig gepresteerde maanden in aanmerking. Deeltijdse prestaties zullen tot en met 31 december 2007 verrekend worden à rato van de prestatiebreuk. (bv. voor de helft bij een halftijdse tewerkstelling). Vanaf 1 januari 2008 worden alle meerekenbare prestaties verrekend alsof ze voltijds zijn gepresteerd. Als personeelslid lever je zelf het bewijs van je beroepservaring of van je tewerkstelling bij een andere openbare dienst.

Selectieprocedure

Schriftelijke proef

 • Competentieproef: De kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiekaart en het competentieprofiel worden getoetst.
 • Worksample proef: Omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens de selectie aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.

Mondelinge proef

Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn/haar motivatie, van zijn/haar persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn/haar interesse voor het werkterrein.

Psychotechnische screening

Er wordt uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat (niet geschikt, geschikt).

De voorzitter van het OCMW beoordeelt, na de inschrijvingsperiode, alle binnengekomen kandidaturen samen met de voorgelegde bewijsstukken. Op basis hiervan wordt beslist welke kandidaten worden toegelaten tot de selectieprocedure. De kandidaten die geweigerd worden, worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht met vermelding van de reden. De geldig verklaarde kandidaten worden, ten minste tien kalenderdagen op voorhand uitgenodigd voor deelname aan de selectieprocedure.

De selectieprocedure resulteert in een bindende rangschikking van de geslaagde en geschikt bevonden kandidaten volgens de behaalde punten.

 • Je moet minimum 60% behalen in de schriftelijke proef (waarbij voor elk afzonderlijk deel - competentieproef en worksampleproef – ten minste 50% moet worden behaald) om toegelaten te worden tot de mondelinge proef.
 • Voor de mondelinge proef moet je eveneens 60% behalen om te slagen in de volledige selectieprocedure.
 • De psychotechnische screening resulteert in een ‘geschikt’ of ‘niet geschikt. Dit resultaat is bindend.

Kandidaten die slagen maar niet aangeworven worden, komen in een wervingsreserve terecht. Deze wervingsreserve is voor 3 jaar geldig en kan met 2 jaar worden verlengd.

Examen

De selectieproeven vinden plaats in april en mei. Wie als eerste slaagt, kan in juni in dienst gaan.
De exacte data worden aan de deelnemers meegedeeld.

Solliciteren

Samen met het inschrijvingsformulier bezorg je op de uiterste datum van inschrijving volgende stukken aan de Dienst Personeel:

 • een sollicitatiebrief
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden op datum van indiening van de kandidatuur
 • een kopie van het gevraagde diploma
 • een kopie van je geldig rijbewijs B

De uiterste datum waarop je je kandidatuur kan indienen is maandag 26 maart 2018 uiterlijk om 11.45 uur.
Het inschrijvingsformulier, samen met de gevraagde stukken, kan ingediend worden:

 • via post: Administratief Centrum Gemeentehuis, Dienst Personeel, Fortune de Kokerlaan 11, 9940 Evergem
 • via mail op het adres personeel@evergem.be 
 • via persoonlijke afgifte aan de balie van Administratief Centrum Gemeentehuis (tegen ontvangstbewijs)

Niet tijdig ingediende kandidaturen en onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Downloads
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  07-03-2018

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Evergem

Evergem
22-08-2018

Op woensdag 19 september start de Techniekacademie in Evergem. In een echt technologielab steek je heel wat op tijdens verschillende workshops. Je maakt kennis met gereedschap en materialen. Gedurende 12 weken werk je aan 6 concrete projecten zoals een stroomkring, periscoop en haar- en douchegel. Je leert heel wat over voeding, hout, elektriciteit, elektronica, robots bouwen en programmeren. Je...


Meer info

Evergem
Evergem
22-08-2018

In Evergem-Centrum is er een vrije plaats bij een onthaalouder die aangesloten is bij Dienst Onthaalouders Kleine Beer. Evergem-Centrum 4 dagen per week maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 7 tot 17.30 uur starten vanaf januari Dienst Onthaalouders Kleine Beer Bij Dienst Onthaalouders Kleine Beer zijn een dertigtal onthaalouders aangesloten, goed voor de opvang van zo’n 200...


Meer info

Evergem
Evergem
21-08-2018

Vanaf september start de GO! Academie scholengroep Gent in Evergem een nieuwe beeldende kunsten opleiding onder de directie van Paul Voet en onder begeleiding van Rose Moens. Rose Moens is leerkracht creatieve technieken, expressie en plastische kunsten. Als sociaal-geëngageerd kunstenaar richt ze zich op het verbinden van mensen. De academie in Evergem waar al sinds 1976 muziek, woord en dans...


Meer info

Evergem
Evergem
21-08-2018

Elke dag contacteren meer dan 70 Oost-Vlamingen de vrijwilligers van Tele-Onthaal, op zoek naar een uitweg. Daarom zijn wij op zoek naar Oost-Vlaams luistertalent. Word jij de volgende vrijwilliger? Dan zorgt Tele-Onthaal voor een grondige opleiding en zinvol werk in een gedreven team. Meer info via www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger


Meer info

EvergemAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het