Privacy policy & algemene voorwaarden

Privacy policy & disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Sociaal Informatie Netwerk inVlaanderen.be, 'www.inVlaanderen.be, www.Ondernemers.Vlaanderen en www.DigitaalArchief.Vlaanderen'. Elke bezoeker of gebruiker van het Sociaal Informatie Netwerk inVlaanderen.be is gebonden door deze voorwaarden. De gebruiker van het netwerk verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf alle verantwoordelijkheid draagt en dat hij met regelmaat deze regels en voorwaarden naleest, om zo de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, beeldbestanden of eender welke andere vorm wordt door inVlaanderen.be enkel ten informatieve berichtgeving ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

inVlaanderen.be, de Vlaamse mediagroep Arrivo, de redactie van inVlaanderen, Schuermans Ivo, Karin Bronckaers kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor:
Onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens of berichtgevingen zoals die vermeld staan op het sociaal informatie netwerk inVlaanderen. Incorrecte gegevens, tekortkomingen op het netwerk, schade die veroorzaakt is geworden door derden of onmacht geven geen recht op een financiŽle compensatie. Bij iedere berichtgeving staat in de detailpagina steeds de naam van de plaatser of opdrachtgever vermeld.
Alle berichtgevingen die voor plaatsing door de redactie van inVlaanderen in opdracht worden gegeven zijn herkenbaar aangegeven in de detailpagina van iedere berichtgeving met de volgende naamsvermelding: 'Redactie inVlaanderen Media Support'

Intellectuele eigendom en copyright

De opdrachtgever of berichtschrijver die berichtgevingen plaatst op inVlaanderen.be erkent uitdrukkelijk dat de geplaatste berichtgevingen zoals teksten en grafische elementen vrij zijn van beschermde intellectuele eigendomsrechten.
Beeldmateriaal en teksten blijven ten aller tijde eigendom van de berichtgever.
De berichtgever of opdrachtgever voor het plaatsen van een berichtgeving via redactie@inVlaanderen.be of info@inVlaanderen.be blijft steeds zelf verantwoordelijk voor zijn berichtgevingen.
Het Sociaal Informatie Netwerk inVlaanderen.be met 'inVlaanderen.be ( digitale krant ), DigitaalArchief.Vlaanderen (de databank van inVlaanderen), Ondernemers.Vlaanderen ( Belgische Ondernemersgids )' ontvangen automatisch van de berichtgever bij het online plaatsen van een berichtgeving of persoonlijke informatie op inVlaanderen.be een gebruikers licentie voor onbepaalde duur. Ongeacht of de berichtgever zelf de berichtgeving(en)geplaatst heeft of dat hij het plaatsen van de berichtgeving in opdracht heeft gegeven aan de redactie@inVlaandere.be of info@inVlaanderen.be
De verantwoordelijke berichtgever geeft ook de toestemming dat derden de berichtgeving incl. beeldmateriaal mogen delen op andere sociale netwerken zoals Facebook en Twitter.
Om uw beeldmateriaal bijkomend te beschermen krijgt inVlaanderen de toestemming om een eigen herkenningswatermerk van inVlaandere.be op de afbeelding te plaatsen.
Voor derden is het verboden zonder schriftelijke toestemming van de Vlaamse mediagroep Arrivo om berichtgevingen of andere informatie uit het 'sociaal informatie netwerk inVlaanderen.be' te verspreiden of elektronisch op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser, verspreiding van berichtgevingen via Google en deling met Facebook en Twitter.
Berichtgevingen die vrijgegeven worden voor verderverspreiding via het persagentschap inVlaanderen ( journalisten.Vlaanderen )zullen steeds door de berichtgever zelf in opdracht gegeven worden. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor zuiver commerciŽle doeleinden op eender welke wijze op de website van inVlaanderen.be is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vlaamse media groep Arrivo.

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. inVlaanderen.be beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat inVlaanderen.be enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. inVlaanderen.be maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De inVlaanderen.be webtechnologies website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van inVlaanderen.be verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid

Op de website van inVlaanderen.be zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, alle berichtgevingen hebben een link gekregen met "Ongepast artikel", zodat we kunnen ingrijpen bij melding van een overtreding. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij inVlaanderen.be werd opgeslagen zelf te wijzigen indien nodig. U kunt dit ten aller tijden aanpassen via uw persoonlijke beheerpagina. Heeft u vragen hieromtrent dan kunt u deze stellen via email: privacy@inVlaanderen.be

Gebruik van bekomen informatie

inVlaanderen.be kan uw verkregen gegevens gebruiken om inVlaanderen.be nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van inVlaanderen.be zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van inVlaanderen.be bevat links naar andere sites. inVlaanderen.be oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van inVlaanderen.be de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van inVlaanderen.be heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

inVlaanderen.be behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen. Laatste aanpassing: 29/6/2015
Deze site gebruikt cookies

Ok, ik snap het