Vacature: maatschappelijk werker (aanleg wervingspool)Aanleg wervingspool

Een wervingspool voor de functie van maatschappelijk werker is een lijst van kandidaten die geslaagd zijn voor het eerste gedeelte van de selectieprocedure voor deze functie. Dit eerste gedeelte bestaat uit een competentie – en worksampleproef. Zodra er een functie van maatschappelijk werker vacant is, worden alle kandidaten die opgenomen zijn in de wervingspool uitgenodigd voor een grondig sollicitatiegesprek voor de functie van maatschappelijk werker op een specifieke dienst. De kandidaten die ook slagen voor het sollicitatiegesprek en de psychotechnische screening worden opgenomen in de wervingsreserve voor die specifieke functie. Kandidaten die slagen voor het eerste gedeelte van de selectieprocedure en opgenomen worden in de wervingspool kunnen dus deelnemen aan verschillende selectiegesprekken voor specifieke diensten.

We kunnen reeds meedelen dat in 2018 deze wervingspool wordt aangesproken voor enerzijds een voltijds contractueel maatschappelijk werker activering en een voltijds statutair maatschappelijk werker algemene sociale dienst.

Jobinhoud

Als maatschappelijk werker sta je in voor het uitvoeren van het sociaal en financieel onderzoek vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Je staat eveneens in voor het individueel ondersteunen en begeleiden van de cliënt. Het uitvoeren van administratieve handelingen behoren ook tot het takenpakket, net zoals het instaan voor een open interne en externe communicatie. Je takenpakket varieert afhankelijk van de dienst waar je tewerkgesteld wordt.

De cluster Sociale Dienst staat algemeen in voor de coördinatie van de verschillende onderdelen van de sociale dienstverlening van de gemeente. Het is de bedoeling om de juiste individuele sociale steun te kunnen verlenen aan de aanvragers die hiervoor in aanmerking komen.

 

Voorwaarden om deel te nemen

Op de uiterste datum van inschrijving voldoe je aan volgende voorwaarden en lever je het bewijs hiervan

 • Je bent in het bezit van een diploma bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of bachelor in de sociale gezondheidszorg (of gelijkwaardig)
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen, mag je daarover schriftelijk toelichting geven
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis (opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966)
 • Onderdaan zijn van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat indien je in aanmerking wil komen voor een statutaire functie

Wat kan je verwachten van ons bestuur?

 • een afwisselende job
 • maaltijdcheques van 8 euro per volledige gewerkte dag (waarvan 6,91 euro door de werkgever en 1,09 euro door de werknemer)
 • gratis hospitalisatieverzekering (basisformule)
 • vergoeding openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer ((gedeeltelijke) terugbetaling sociale abonnementen)
 • fietsvergoeding
 • degelijke verlofregeling
 • vorming, training en opleiding (ook tijdens de werkuren)
 • een geïndexeerde bruto maandwedde voor een halftijdse functie van ten minste 2.412,49 euro
  Bijkomend kan eventueel maximum 6 jaar relevante ervaring uit de privé sector of uit een zelfstandige activiteit in rekening worden gebracht voor de vaststelling van je wedde indien deze ervaring functierelevant is. Ervaring uit de openbare sector telt onbeperkt mee voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit, ongeacht of deze functierelevant is of niet. Voor de berekening van deze anciënniteit komen enkel volledig gepresteerde maanden in aanmerking. Deeltijdse prestaties zullen tot en met 31 december 2007 verrekend worden à rato van de prestatiebreuk. (bv. voor de helft bij een halftijdse tewerkstelling). Vanaf 1 januari 2008 worden alle meerekenbare prestaties verrekend alsof ze voltijds zijn gepresteerd. Als personeelslid lever je zelf het bewijs van je beroepservaring of van je tewerkstelling bij een andere openbare dienst.

Selectieprocedure

 • Schriftelijke proef: De kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiekaart en het competentieprofiel worden getoetst.
 • Worksample proef: Omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens de selectie aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 • De voorzitter van het OCMW beoordeelt, na de inschrijvingsperiode, alle binnengekomen kandidaturen samen met de voorgelegde bewijsstukken. Op basis hiervan wordt beslist welke kandidaten worden toegelaten tot de selectieprocedure. De kandidaten die geweigerd worden, worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht met vermelding van de reden. De geldig verklaarde kandidaten worden, ten minste tien kalenderdagen op voorhand uitgenodigd voor deelname aan de selectieprocedure.
 • De selectieprocedure resulteert in een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten volgens de behaalde punten.
  Je moet minimum 60% behalen in de schriftelijke proef (waarbij voor elk afzonderlijk deel - competentieproef en worksampleproef – ten minste 50% moet worden behaald) om opgenomen te worden in de wervingspool

 

 

Kandidaten die slagen voor de schriftelijke proef worden opgenomen in de wervingspool van maatschappelijk werker. Deze wervingspool is voor 3 jaar geldig en kan met 2 jaar worden verlengd.

De kandidaten uit de wervingspool worden uitgenodigd voor de mondelinge proef voor maatschappelijk werker ten behoeve van een specifieke dienst. Geslaagde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een psychotechnische screening. Er wordt uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat. Alle geschikt bevonden kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve voor die specifieke functie.

Examen

Het examen vindt plaats in april. De kandidaten worden op de hoogte gebracht van het exacte tijdstip.

Solliciteren

Samen met het inschrijvingsformulier bezorg je op de uiterste datum van inschrijving volgende stukken aan de Dienst Personeel:

 • een sollicitatiebrief
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden op datum van indiening van de kandidatuur
 • een kopie van het gevraagde diploma
 • een kopie van je geldig rijbewijs B

De uiterste datum waarop je je kandidatuur kan indienen is donderdag 29 maart 2018 uiterlijk om 11.45 uur.
Het inschrijvingsformulier, samen met de gevraagde stukken, kan ingediend worden:

 • via post: Administratief Centrum Gemeentehuis, Dienst Personeel, Fortune de Kokerlaan 11, 9940 Evergem
 • via mail op het adres personeel@evergem.be 
 • via persoonlijke afgifte aan de balie van Administratief Centrum Gemeentehuis (tegen ontvangstbewijs)

Niet tijdig ingediende kandidaturen en onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Downloads
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  07-03-2018

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Evergem

Evergem
20-07-2018

Vanaf vrijdag 3 augustus om 16 uur wordt er 24 uur lang petanque gespeeld op de terreinen aan Sportcentrum Hoge Wal (Guldensporenlaan 34). Iedereen is welkom om mee te doen. De banen zijn verlicht en er is mogelijkheid om te schuilen. Deelnemen is gratis en je hoeft niet op voorhand te reserveren. Uiteraard zijn supporters ook welkom om de spelers aan te moedigen en ze door de nacht te...


Meer info

Evergem
Evergem
20-07-2018

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Rieme zwaar getroffen door bombardementen. De olieraffinaderij in deze dorpskern was immers een heel belangrijk doelwit. Bij die bombardementen vielen helaas ook heel wat slachtoffers. Op zondag 29 juli worden die burgerlijke oorlogsslachtoffers herdacht. De herdenking start om 10.30 uur aan het parochiaal centrum van Rieme (Sint-Barbarastraat 3). Vanaf...


Meer info

Evergem
Evergem
13-07-2018

Op vrijdag 13 juli werd blauwalg vastgesteld in de vijver in de Reigerstraat (Ertvelde). Daarom roept het gemeentebestuur op om gesloten waterlopen (vijvers) te vermijden. Wie in contact komt met blauwalgen, kan last krijgen van irritaties, hoofdpijn of misselijkheid. Wie in aanraking komt met blauwalgen of die bij het zwemmen binnenkrijgt, kan last krijgen van irritaties aan de ogen of huid....


Meer info

Evergem
Evergem
09-07-2018

Het geplande volksfeest ‘Evergem zingt en swingt’ op het Kasteeldomein van Wippelgem zal dit jaar uitzonderlijk niet plaatsvinden. Door de mooie prestaties van onze Rode Duivels op het WK wordt immers op hetzelfde moment de halve finale tegen Frankrijk gespeeld. Dit is een geval van overmacht. In overleg met alle betrokkenen (fanfares, koren, dansers en vrijwilligers) heeft het...


Meer info

EvergemAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het