vzw D.R.O.P Duurzame Rurale OntwikkelingProjecten wordt boven de doopvont gehoudenD.R.O.P vzw Duurzame Rurale OntwikkelingsProjecten wordt boven de doopvont gehouden

Op 03 december '17 wordt de vzw D.R.O.P boven de doopvont gehouden en voorgesteld aan het publiek.
 

Plaats van het evenement :
Parochiecentrum St Maurus  Sint Maurusstraat 5 3220 Holsbeek
Het programma vangt aan om 15.00u en eindigt omstreeks 18.00u
Op het programma staan o.m. :
– De voorstelling van de vereniging en haar doelstellingen.
– De voorstelling van de projecten in Afrika.
– De wondere aspecten van Afrika (beeld, kunst, muziek, dans...)
– Drankjes en hapjes aan democratische prijzen.
– Warme sfeer op een kille herfstige zondag.

Voorstelling van de vzw D.R.O.P
DROP staat voor Duurzame Rurale OntwikkelingsProjecten.
DROP staat ook symbolisch voor het kleine druppeltje water (op de immense Afrikaanse) hete plaat.
Het zijn echter de vele druppeltjes die de oceaan maken.
D.R.O.P is een vzw die bestaat uit een kerngroep van onbezoldigde vrijwilligers die van oordeel zijn dat iedereen het recht heeft op een goed leven. Rond deze kerngroep schaart zich een groep van sympathisanten.

De impact van goed overwogen projecten die volledig in samenspraak en hand in hand met onze partners, de lokale bevolking, tot stand komen is enorm. Het begint met het verbeteren van de levensomstandigheden en het leidt tot ontwikkeling. Het effect van het graven van waterputten is inmiddels genoegzaam bekend.

De vereniging houdt daarbij voortdurend de SDG's (duurzaamheidsdoelstellingen) opgesteld door de UNO voor ogen.

De vzw maakt deel uit van de “Vierde Pijler” Vlaanderen en werkt dus rechtstreeks zonder tussenkomst van derden. De fondsen worden dus ook rechtstreeks voor het project ter plaatse aangewend.

Duurzaam.
Het begrip “duurzaam” wordt door de vzw in zijn ruime betekenis begrepen

– op ecologisch vlak : met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.
– op economisch vlak : het project moet op termijn leiden tot zelfredzaamheid .
– op sociaal vlak : de projecten moeten steeds ten goede komen van groepen (bvb een
dorpsgemeenschap). Het zijn onze partners die het project mee opbouwen en in stand
houden.

De vzw zal dus spreekwoordelijk, “niet de vis uitdelen maar wel het visgerei aanreiken.”

Ruraal.
De vzw beoogt het realiseren van kleinschalige, duurzame ontwikkelingsprojecten op het Afrikaanse en in eerste instantie Senegalese platteland en het inzamelen van de nodige fondsen voor het realiseren van deze projecten.

De nood op het platteland is significant veel groter dan in stedelijke gebieden. De toekomstperspectieven voor de mensen daar zijn gering en de drang naar migratie groot.

De projecten situeren zich dan ook vooral in het domein van de basisbehoeften van de plattelands-bevolking en het verbeteren van de levensomstandigheden.
Bijzondere aandacht gaat naar hygiëne, algemeen onderwijs en schoolse opvang, de toegang tot drinkwater voor personen en vee, alsook toegang tot water voor het bevloeien van akkers.

De projecten worden steeds opgezet en uitgevoerd in volledige samenspraak met de locale bevolking, in groot respect voor de locale gebruiken en cultuur.

Het verder begeleiden van het project tot zelfredzaamheid en controle op de vorderingen, behoort eveneens tot haar taak.

Ons engagement :
Het in eer en geweten realiseren van wat we zonet voorgesteld werd, in samenspraak met de lokale bevolking en ons omringend met de nodige expertise en know how.

Onze vereniging moet beschouwd worden als de schakel tussen u, onze sympathisanten, donateurs, sponsors.... en diegenen die we willen helpen in Afrika.

De vzw stelt een aantal kleinschalige projecten aan het publiek en eenieder die wenst te helpen, met raad en daad , financieel …...kiest zelf het project hij/zij wenst te steunen.
Wij engageren ons om eenieder die een project wenst te steunen omstandig te informeren over het aanwenden van de middelen en de evolutie van het project en dat al vanaf het prille begin tot de uiteindelijke voltooiing.
Op die manier is iedereen ook echt betrokken op het project.


Wij willen dit doen in een zo groot mogelijke transparantie en in die optiek zal de ook de boekhouding gewoon online te bekijken zijn.

Waarom?

Omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op een goed leven.

Vanuit een gevoel voor mondiale rechtvaardigheid.

U kan de projecten steunen op rek nr BE35 5230 8092 3337 of BE36 9731 8339 2981 . Vergeet aub niet uw e-mail adres te vermelden zodat wij u kunnen informeren wat er met uw bijdrage gebeurt, want dat is waartoe wij ons engageren.

D.R.O.P DUURZAME RURALE ONTWIKKELINGSPROJECTEN VZW
Mottestraat 88 3202 Aarschot-Rillaar +32 475 661744 www.dropafrika.wixsite.com/drop dropafrika@gmail.com
 
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
Ivo Van Rensbergen
 
Op:  26-11-2017

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 


AdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Limburg | Kempen | Vlaams Brabant | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het