Limburgse economie vlakt uitSteun blijft nodig om opwaartse beweging te stimuleren

Limburgse economie vlakt uit

De bouwsector, de automobielsector en de Limburgse export dragen positief bij aan de Limburgse economie. Sinds 2018 kende die een terugval, maar die lijkt in de nieuwste conjunctuurbarometer van Voka -KvK Limburg te stagneren. “De daling is niet langer zo stevig, maar voorzichtigheid blijft geboden. We kunnen nog niet van een opwaartse kentering spreken”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

 

 

Vorige maand voorspelde de conjunctuurbarometer een beperkte terugval van de Limburgse economie. De nieuwste voorspellingen bevestigen die trend en gaan zelfs verder. Zo is een kleine opwaartse beweging in het laatste kwartaal van 2019 niet uitgesloten. In vergelijking met een jaar geleden is het activiteitsniveau van onze economie wel nog steeds stevig gedaald.

 

“De Limburgse export, bouwsector en starters geven positieve signalen. Zij ondersteunen onze economie met goede resultaten. Hopelijk zet die trend zich dit jaar verder door en kunnen we terug een opwaartse beweging maken”, zegt Johann Leten.

 

Hij wijst ook de politici op hun verantwoordelijkheden. “Ondanks een dalende economie blijven onze ondernemers welvaart en jobs creëren. Het aantal werklozen blijft gemiddeld -7,02% lager dan een jaar geleden. Maar extra steun blijft noodzakelijk om mee het tij te keren. Daarom vragen we onze federale onderhandelaars om de steunmaatregel ‘ontwrichte zone’, die vandaag in heel Limburg van kracht is, te verlengen. Bedrijven die voor bijkomende werkgelegenheid zorgen, komen in dat geval in aanmerking voor fiscale ondersteuning”, legt Johann Leten uit.

 

Sterke bijdragen vanuit alle hoeken
 

-          In de periode tot februari 2020 blijven de exportprestaties opvallend stabiel. In tegenstelling tot een zwakkere maand vorige maand draagt de export opnieuw positief bij aan de conjunctuur.
 

-          De drijvende kracht in de Limburgse conjunctuur is nog steeds de bouwsector. Alle segmenten dragen afzonderlijk bij aan deze positieve impuls.

 

-          Na een serieuze dip stijgt zowel de inschrijvingen van het aantal personenwagens als de bedrijfsvoertuigen in de automobielsector.

 

-          Ook de toeristische sector blijft op hoge toeren draaien in Limburg.

 

-          Het aantal werklozen blijft gemiddeld -7,02% lager dan dezelfde periode een jaar geleden.

 

-          Het aantal startende ondernemingen blijft de pan uit rijzen. Augustus telde 549 starters en hiermee overschrijden we al meer dan 5.000 starters voor 2019.

 

 

Conjunctuurbarometer in detail

 

Hieronder vindt u een uitgebreidere verklaring voor de evolutie van onze conjunctuurbarometer en haar deelindicatoren.

 

Ondanks onzekerheden blijft export floreren

De trends in het verwachte verloop van beide exportindicatoren blijven vrij vlak. Beide trends hebben identiek dezelfde intensiteit als in de vergelijkbare periode vorig jaar.

 

De krimptendens in de year-to-year differential van de exportwaarden blijkt voorlopig uitgewerkt. Na de relatief lage 4.71% van vorige maand neemt de marge terug toe tot 12.62%.  Hiermee positioneert de differential zich opnieuw tussen de  waarden van twee en drie maanden geleden (8.56% resp. 16.06%). De marge voor de attesten groeit aan tot 6.42%, wat een vervijfvoudiging inhoudt ten opzichte van de 1.39% van vorige maand.  Twee maanden geleden werd nog een licht negatieve -0.36% genoteerd.

 

In de periode tot februari 2020 blijven de exportprestaties opvallend stabiel op een activiteitsniveau dat systematisch hoger ligt dan twaalf maanden geleden. Tot vorige maand was de exportactiviteit in staat een verder afglijden van de regionale  conjunctuurontwikkeling af te remmen. Nu blijkt de buitenlandse vraag opnieuw een expansieve conjunctuurimpuls te genereren.

 

Bouw blijft sterk aan zet

De structuur van de trendpatronen binnen de bouwactiviteit blijft in kwalitatief opzicht analoog aan wat vorige maand vastgesteld werd. Voor de vier indicatieve segmenten die vorige maand een opwaartse trend vertoonden is dit ook nu weer het geval. Het enige segment met een negatieve trend is net als vorige maand het aantal vergunningen residentiële renovatie.

 

Voor de derde maand op rij blijven alle  year-to-year differentials positief. De marge voor het aantal vergunningen residentiële nieuwbouw (45%) blijft status quo op het niveau van vorige maand (44.78%). Twee maanden geleden werd nog 31.09% gerapporteerd. De marge voor de te realiseren oppervlakte residentiële nieuwbouw groeit met zowat 12% aan tot 49.28% (vorige maand 37.3%). De hogere waarden van de drie voorafgaande maanden (gemiddeld 60%) blijven evenwel nog even onbereikbaar. In de loop van de voorbije maanden had de marge voor het aantal vergunningen residentiële renovatiebouw de grootste moeite om uit de rode zone te klimmen. Na de eerder zwak positieve 1.93% van vorige maand explodeert de marge nu zowat tot  25.51%. De krimptendens in de differential voor het aantal vergunningen niet residentiële nieuwbouw zet zich voor de vijfde maand op rij verder door. De marge blijft weliswaar nog steeds uitgesproken positief (23.19%) maar valt sterk terug ten opzichte van de 38.26% van vorige maand. Twee maanden geleden bedroeg de marge hier nog 51.96%. De differential voor de te realiseren volumes niet-residentiële nieuwbouw groeit opnieuw licht aan tot 92.62%. Na de 83.62% van vorige maand wordt de marge nu zelfs licht ruimer dan twee maanden geleden (89.6%). 

 

De bouwactiviteit blijkt opnieuw de drijvende kracht bij uitstek te zijn achter de regionale conjunctuurontwikkeling. Alle indicatieve segmenten leveren een quasi even grote bijdrage tot deze evolutie. De niet residentiële nieuwbouw verliest echter reeds enkele maanden op rij aan slagkracht. Deze tendens manifesteert zich nu opnieuw.

 

Rooskleuriger vooruitzicht in automobielsector

Zowel de personen- als de bedrijfsvoertuigen behouden de opwaartse trendpatronen die vorige maand werden vastgesteld. Ze verliezen wel hun significantie. Deze ontwikkeling is een normaal verschijnsel en wordt in hoge mate gegenereerd door de aanwezigheid van de salonpiek in januari. Opvallend is wel dat de trend in de ontwikkeling van de  het aantal inschrijvingen van nieuwe bedrijfsvoertuigen beduidend steiler is dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Binnen het segment van de personenwagens is de huidige trend en perfecte doorslag van die van twaalf maanden geleden.

 

De year-to-year differentials worden ruimer voor beide indicatieve segmenten. Voor de personenwagens verdubbelt de marge in omvang van 3.71% vorige maand tot 7.93% nu. De marge voor de bedrijfsvoertuigen groeit verder aan tot 15.14%. Vorige maand werd 11.32% gerapporteerd. Ook hier wordt de solide aangroei ten opzichte van twee maanden geleden bevestigd.

 

In de loop van het volgende half jaar blijft het totaal aantal inschrijvingen van nieuwe wagens maandelijks 8.83% boven het niveau van de vergelijkbare periode een jaar vroeger. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de vooruitzichten van vorige maand. Toen werd een geaggregeerde marge van 4.62% in het vooruitzicht gesteld. Net als vorige maand wordt deze expansie ondersteund vanuit beide segmenten. De regionale conjunctuurontwikkeling ervaart zonder twijfel een sterke steun vanuit de sector.

 

Toerisme beleeft een sterk seizoen

De structureel neerwaartse trends die karakteristiek zijn voor deze periode van het jaar manifesteren zich opnieuw voor elk van de segmenten. Deze trendpatronen vertonen alle vier identiek dezelfde intensiteit als in de vergelijkbare periode van vorig jaar.

 

Voor het eerst sinds lange tijd worden alle differentials positief. De marge voor de bezettingsgraad van de hotels  die tot vorige maand nog negatief was (-0.56%) klimt nu ook uit de rode zone en strandt op een licht positieve 0.19%. In het licht van de -3.75% van twee maanden geleden wijst de huidige waarde mogelijk wel op een fundamenteel expansieve ontwikkeling. De differential van de bezettingsgraad alle logies blijft hangen op 1.11%. Dit is vrij dicht in de buurt van  op tot 1.54% van vorige maand en dus nog steeds beduidend ruimer dan de 0.25% van twee maanden geleden. De marges  voor het aantal aankomsten en overnachtingen blijven stevig positief (5.13% resp. 4.71%) en zelfs licht ruimer dan vorige maand (4.04% resp. 4.14%). Ook hier wordt een expansieve tendens bevestigd. Tot twee maanden geleden werden in deze context nog negatieve waarden van -1.06% resp. -1.42% gerapporteerd.

 

In de loop van de volgende zes maanden heeft de toeristische activiteit de neiging systematisch uit te stijgen boven het prestatieniveau van twaalf maanden geleden. Vorige maand werd deze tendens ook reeds in het vooruitzicht gesteld.  De mogelijkheid zit er dus duidelijk in dat het hier gaat om meer dan een eenmalig fenomeen. 

 

 

Werkloosheid blijft op laag peil

In de arbeidsmarkt stagneert het aantal mannelijke werklozen volledig. Eenzelfde patroon werd ook in de overeenkomstige periode van vorig jaar vastgesteld. De trend in de ontwikkeling van het aantal werkloze vrouwen is daarentegen significant neerwaarts gericht. Twaalf maanden geleden was dit nog meer uitgesproken het geval. Per saldo neemt ook de totale werkloosheid verder trendmatig af.

 

De differential voor de mannen (-5.47%) blijft nagenoeg stabiel op het niveau van vorige maand (-5.59%). De marge voor de vrouwen krimpt gevoelig van -10.04% vorige maand tot -8.65% nu. Het totale aantal werklozen blijft als gevolg van deze deeltendensen -7.02% lager dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar.

 
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  28-09-2019

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Wil je gratis ondernemersnieuws plaatsen?
 Meer nieuws over Voka Limburg

Hasselt
30-10-2019

Voka – KvK Limburg organiseert eerste ‘brexit problem solving team’Het brexit-uitstel geeft bedrijven een beetje ademruimte om zich verder voor te bereiden. In dat kader organiseerde Voka – Kamer van Koophandel Limburg een ‘brexit problem solving team’. “We brengen brexit-experts en 25 deelnemers uit Limburgse bedrijven samen zodat ze met mekaar in...


Meer info

Voka Limburg
Hasselt
22-10-2019

“We kunnen elkaars arbeidsmarkt versterken” De derde editie van de Talentenmarkt, die dit jaar plaatsvond in Watt17 in Heusden-Zolder, koppelt bedrijven en werkzoekenden aan elkaar. Dat gebeurt in het kader van het hr-begeleidingstraject Welt van Voka – KvK Limburg. Voor de allereerste keer kwam ook Forem, de Waalse tegenhanger van de VDAB, op bezoek. “De denkbeeldige...


Meer info

Voka Limburg
Hasselt
01-10-2019

Kamer van Koophandel Limburg reageert positief op de bekendmaking van een nieuwe Vlaamse regering. De vraag naar een ambitieus, verbindend en gedurfd Vlaams regeerakkoord wordt volgens Voka beantwoord. “Er ligt een sterk regeerakkoord op tafel voor een sterk Vlaanderen. We zien heel wat maatregelen die ondernemingen ondersteunen om de motor van een sterk ondernemend Vlaanderen te...


Meer info

Voka LimburgAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Maas en Kempenland | Antwerpen | VL-Brabant | Limburg | Kempen | Oost-VL | West-VL | Brussel | De Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het