Nog een statie van Onze-Lieve-Vrouw over de Dijlekerk gaat in restauratieRondom de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk staan zeven staties die de smarten van Maria verbeelden. Ze werden alle zeven onderzocht in 2019 en een ervan werd er al gerestaureerd. Nu is een tweede exemplaar aan de beurt.


De toestand van de zeven staties werden al in 2019 onderzocht. De vierde statie “de ontmoeting met Christus op weg naar Golgotha” werd al gerestaureerd met een zachte restauratietechniek door multidisciplinair kunstrestauratiebedrijf  IPARC i.s.m. Noortje Cools Restauratie. Hiermee is er nu een voorbeeld beschikbaar voor wie een het eindresultaat na restauratie wil zien.   
 
 

De zesde statie
“Nu start de restauratie van de 6de statie ‘De kruisafneming’. De restauratie van deze statie zal ook worden uitgevoerd door IPARC i.s.m. Noortje Cools Restauratie. Stad Mechelen wil in de volgende jaren nog vijf staties in restauratie laten gaan”, zegt schepen Koen Anciaux van Monumenten… “De werken aan de zesde statie worden in de loop van volgend jaar verder afgewerkt. Hiernaast zullen er nog andere herstellingswerken en restauraties worden uitgevoerd in het kader van het beheersplan. Dit allemaal om onze monumenten te beschermen en verpaupering tegen te gaan”, voegt hij er nog aan toe.
 
“De eerste ingreep die we zullen uitvoeren, is de demontage van de basementen, zuilen en kapitelen vanwege verzakkingen en breuken in enkele onderdelen. De rest van de statie wordt gestut en verankerd aan de muur. De gedemonteerde stukken worden voor de duur van de winter in het atelier bewaard. Omdat de producten die we gebruiken in de restauratie niet tegen lage temperaturen kunnen, zullen we na 11 mei 2021 de werken hervatten”, zegt Linda Temmink, partner steenrestauratie en projectverantwoordelijke bij IPARC. 

Bij hervatting van de werken zullen de restaurateurs eerst beginnen met het doden en verwijderen van de biologische aantasting, mossen, kleine struikjes en algen. Vervolgens worden alle steensoorten op een andere manier gereinigd. Na het verlijmen van breuken worden de gedemonteerde stukken teruggeplaatst en de voegen gevuld. Nieuwe loodslabben zullen ervoor zorgen dat regenwater niet meer tussen de voegen doorsijpelt. Uiteindelijk wordt het reliëf afgewerkt met een dunne verf op kalkbasis.

De kostprijs voor de restauratie van de 6de statie bedraagt €28.727; Stad Mechelen ontvangt hiervoor een erfgoedpremie van €17.500 via het Agentschap Onroerend Erfgoed. De werken worden gespreid over enkele eerste, hoogdringende ingrepen in dit jaar en de verdere restauratie in 2021 als de temperatuur al wat weer warmer en stabieler is.
 
De kostprijs van de zes restauraties wordt geschat op €103.140. De stad hoopt op vier erfgoedpremies volgens de standaardprocedure van de Vlaamse overheid voor een totaalbedrag van €60.550.”
 
 

Inzet op snelle werking
Als het beheersplan voor de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk af is kan de stad een erfgoedpremie aanvragen voor de beheersmaatregelen aan waardevolle interieurelementen en cultuurgoederen van de kerk. Tot dan kunnen er al premies worden aangevraagd voor de elementen die vast onderdeel uitmaken van het gebouw: de gevels, de daken, de kapellen van de zeven staties.
 
“Al jarenlang hebben we een goede samenwerking met Stad Mechelen. We delen het standpunt dat we moeten voorkomen in plaats van genezen, daarom is dit onderhoud zo belangrijk. In betere tijden is deze kerk een belangrijke trekpleister dat van binnen en buiten voor grote bewondering zorgt”, zegt Eric Stroobants voorzitter Kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie en Centraal Kerkbestuur.

Zeven Weeën of Zeven Smarten van Maria
De zeven staties verbeelden de zeven smarten van Maria: de profetie van Simeon in de Tempel, de vlucht naar Egypte, het zoekraken van Jezus in de Tempel, de ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg, de kruisiging, de kruisafname en de graflegging van Jezus.
 

 
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  02-12-2020

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Mechelen

Mechelen
23-01-2021

De kogel is door de kerk of beter gezegd door het Douanegebouw. Want zo maakte vandaag stad Mechelen haar nieuwe bewoners bekend. Het gebouw is volledig georiënteerd naar jeugd en bijgevolg een project dat getrokken wordt door de Mechelse jeugddienst met ondersteuning van de sportdienst. “Het was belangrijk om met alle betrokken partijen als één team naar buiten te...


Meer info

Mechelen
Mechelen
21-01-2021

Op vraag van gemeenteraadslid Rina Rabau (VLD-Groen-m+) onderzoekt de stad hoe ze haar inwoners kan begeleiden bij het ecologischer, duurzamer en biodiverser maken van hun tuinen. Want hoe natuurlijker we onze tuinen inrichten, hoe meer we de klimaatverandering kunnen afremmen en des te beter we gewapend zijn tegen extreme hitte en wateroverlast. “Bovendien blijkt dat mensen in de huidige...


Meer info

Mechelen
Mechelen
21-01-2021

“Anticiperen op toename van personen met dementie”In de nabije toekomst zal het aantal mensen dat kampt met dementie toenemen. Dat is onder meer een gevolg van de vergrijzing. Stad Mechelen en het inloophuis voor personen met dementie ’t moNUment zijn leadpartner in een Europees programma dat inzet op innovatie in de mantelzorg.In 2016 ging in Mechelen ’t moNUment van...


Meer info

Mechelen
Mechelen
21-01-2021

Na de eerste coronagolf besliste het Mechels stadsbestuur vier tijdelijke fietsstraten in te voeren langsheen de vaart tot eind 2020.Zo kwamen de voetgangers op het pad en de fietsers op de rijbaan om de social distancing te bewaren. Na evaluatie en bijsturingen krijgen Vaartdijk en Auwegemvaart met ingang vanaf 1 februari een definitieve fietsstraat. De invoering valt samen met de afbraak van...


Meer info

MechelenAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Maas en Kempenland | Antwerpen | VL-Brabant | Limburg | Kempen | Oost-VL | West-VL | Brussel | De Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het