Gemeente Riemst adviseert negatief voor windturbines MillenNv Eneco Wind Belgium heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend bij de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar van Ruimte Vlaanderen, voor het bouwen van drie winturbines in Millen. Het gaat om drie windturbines met bijhorende infrastructuur, inclusief transformatoren, kabeltracé en middenspanningscabines. Gemeente Riemst moedigt groene energie aan, maar adviseert in dit dossier negatief.

Mark Vos, burgemeester: “Na grondig onderzoek adviseren we in dit dossier negatief. Niet omdat we tegen windenergie zijn, laat dat duidelijk zijn. De bouw van 3 windturbines langs de E313 in Membruggen/Genoelselderen bewijst dat. Deze turbines zijn samen goed om 7.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien, of heel Riemst.

De gemeente wordt het laatste jaar overstelpt met aanvragen voor windmolenprojecten, in totaal rond de 70 turbines in en rond Riemst.

Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: “Daarom is het noodzakelijk om elke aanvraag grondig te onderzoeken en te evalueren. De aanvraag van Nv Eneco Wind Belgium past niet in het Windplan Limburg en de hierin afgebakende zoekzones. Hoewel dit plan niet bindend is, werd bij de opmaak ervan rekening gehouden met positieve en restrictieve criteria voor de inplanting van winturbines, zodat dit een goed beeld geeft van de inpasbaarheid van de windmolens”.

Zo schrijft het Windplan een hoogte van 150 meter voor, terwijl de voorgestelde turbines een hoogte van 200 meter hebben. De windmolens moeten bovendien gereduceerd worden, wat al aangeeft dat de inplanting niet optimaal is en/of dat de windturbines over gedimensioneerd zijn.

Mark Vos, burgemeester: “Daarnaast is het onduidelijk welke seismische trillingen de windmolens zullen veroorzaken en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor de ondergrondse mergelgroeven in de omgeving.

De gemeente Riemst wenst hier dan ook verder onderzoek over.

Bovendien gaf het college van Burgemeester en Schepenen op 22 december 2016 een gedeeltelijk ongunstig advies met betrekking tot de milieuvergunningsaanvraag voor het project en is het noodzakelijk om de hinder voor de woningen in de directe omgeving te beperken.

Mark Vos, burgemeester: “Er geldt een minimumafstand van 350 meter ten opzichte van alle omliggende woningen, ongeachte het bestemmingsgebied waarin ze gelegen zijn.

Een andere overweging is de plaatsing van de windmolens naast een bestaande lijninfrastructuur, zodat ze passen binnen een goede ruimtelijke ordening.

Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: “Dit wordt in dit project als enige reden aangehaald om de inplanting op die plaats te verantwoorden. De impact van de lijninfrastructuur van de autosnelweg E313 op het landschap wordt exponentieel verhoogd na het bundelen van drie windturbines met een totale hoogte van 200 meter.

Ten slotte streeft de gemeente Riemst in haar ruimtelijk beleid naar het bewaren van de openbare ruimte, die kenmerkend en typerend is voor de gemeente.

Katja Onclin, schepen van Ruimtelijke Ordening: “De windmolens zouden midden in buitengebied en overwegend in open ruimte ingeplant worden, dit strookt niet met onze visie. De ruimtelijke draagkracht van het gebied wordt hierbij overstegen.”

Op basis van bovenstaande afwegingen gaf de gemeente Riemst een negatief advies. Dit ongunstig advies wordt, samen met de resultaten van het openbaar onderzoek, overgemaakt aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte Vlaanderen Limburg.
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  22-09-2017

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Riemst

Riemst
26-02-2021

Om het vaccineren zo laagdrempelig mogelijk te maken en tegelijkertijd het vaccinatiepercentage zo hoog mogelijk te krijgen, willen de gemeentebesturen van Bilzen, Hoeselt en Riemst zoveel mogelijk drempels wegnemen. Het vaccinatiecentrum voor hun inwoners is gelokaliseerd in De Kimpel te Bilzen. Na een analyse van het bestaande openbaar en privé-vervoeraanbod wordt er bijkomend een eigen...


Meer info

Riemst
Riemst
11-02-2021

Jaarlijks richt de gemeente Riemst één nieuwe speelplek in, in het kader van het actieplan kind- en jeugdvriendelijk Riemst. In 2021 is Millen aan de beurt. De openbare plek bij Hoeve Henrotte (hoek Trinellestraat en Sint-Stefanusstraat) wordt omgetoverd tot een fijne speel-en ontmoetingsplek. Uiteraard gebeurt de inrichting in nauw overleg en in samenwerking met de buurt. Eind...


Meer info

Riemst
Riemst
14-01-2021

De gemeente Riemst is een echte fietsgemeente. Jaarlijks verwelkomen we de wielerwedstrijd BinckBank Tour op ons grondgebied. Ook loopt er 87 km van het bekende Limburgse fietsroutenetwerk door onze landelijke gemeente. Om de fietsbeleving van onze bezoekers nog unieker te maken, werkt Toerisme Riemst i.s.m. de Hoeseltse firma Karpov en Kasparov aan een fietsapp. Naast de toppers als fietsen door...


Meer info

Riemst
Riemst
13-01-2021

Als uitzonderlijke nieuwjaarsactie kozen de inwoners van Riemst digitaal mee welke goede doelen (verenigingen/vrijwilligersorganisaties) de gemeente dit jaar voorzag van een extra duwtje in de rug. Maar liefst 2200 inwoners brachten tussen 23/12 en 5/1 hun stem uit op riemst21.be. Elke vereniging in de top 21 krijgt 570 euro om het jaar goed in te zetten. Op deze manier vervangt de gemeente...


Meer info

RiemstAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Maas en Kempenland | Antwerpen | VL-Brabant | Limburg | Kempen | Oost-VL | West-VL | Brussel | De Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het