Oproep tot kandidaten voor de functie van technisch beambte / poetshulpDe hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant is een recent opgestarte openbare organisatie die 7 gemeentelijke brandweerdiensten verenigt, en instaat voor hulpverlening in 32 gemeenten. Om onze diensten te ondersteunen hebben we momenteel een vacature voor een (m/v/x) poetshulp in de brandweerpost Leuven en de brandweerposten Aarschot + Scherpenheuvel. Jouw functie Als poetshulp zorg je, door het onderhoud van de gebouwen en lokalen, voor een nette en hygiënische leef- en werkomgeving. Je bent verantwoordelijk voor de volledige schoonmaak en helpt ook in de ondersteuning in functie van het gebruik van de lokalen. Jouw profiel Ben je een plichtsbewuste werker die graag de handen uit de mouwen steekt? Kan je je werk goed plannen zodat je alle taken afgerond krijgt? Vind je een nette omgeving belangrijk? Dan is dit zeker de uitdaging die jij zoekt! Ons aanbod  Werkzekerheid in een vaste tewerkstelling binnen een openbare dienst met een contract onbepaalde duur.  De aanvangswedde zonder anciënniteit bedraagt 1.811,50 euro bruto per maand voor een voltijdse functie (weddenschaal E1-E2-E3). Je loon is afhankelijk van over te nemen anciënniteit in de publieke sector en max. 10 jaar relevante privéanciënniteit.  Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk, gunstige verlofregeling.  Er is één vacante plaats voor de post te Leuven en één vacante plaats voor de combinatie tussen de posten Aarschot en Scherpenheuvel. Er zal ook een wervingsreserve opgemaakt worden voor de volledige hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant. Selectiestappen De selectie gebeurt op basis van een jurygesprek met aansluitende praktische proef. Hieraan kunnen maximaal 16 kandidaten deelnemen. Indien er meer dan 16 geldige kandidaturen zijn, wordt er een eliminerende preselectie ingericht waarna enkel de 16 hoogst scorende geslaagde kandidaten op de preselectie uitgenodigd worden voor het jurygesprek met praktische proef. Interesse Je sollicitatie bestaat uit het ingevulde kandidaatstellingsformulier. Je kan solliciteren per e-mail naar solliciteren@hvzoost.be tot en met 23 maart 2017. Vragen Contacteer Lien Gooris – deskundige personeelszaken, via solliciteren@hvzoost.be of 016/ 31 72 74. Bijkomende info Voorwaarden: 1. Je voldoet aan de vereisten over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurzaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 2. Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie en geniet de burgerlijke en politieke rechten. 3. Je bent Belg of tot een wettig verblijf in België én de Belgische arbeidsmarkt toegelaten. 4. Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, en dit in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Taalvoorwaarden: Voor deze functie is de kennis van het Nederlands op niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen vereist. Uittreksel strafregister (attest van goed zedelijk gedrag): Een uittreksel uit het gemeentelijk strafregister van de gemeente waar je als inwoner ingeschreven bent, wordt opgevraagd bij het opnemen van de functie. Het mag niet ouder dan drie maanden zijn. Wanneer er ongunstige vermeldingen op voorkomen, mag je als kandidaat een verklarende nota voorleggen. Nationaliteitsvoorwaarde: Deze voorwaarde wordt nagekeken via de vermelding van je nationaliteit op het uittreksel uit het stafregister. Selectieprocedure: Preselectie (alleen bij meer dan 16 geldige kandidaturen) Indien er meer dan 16 kandidaten solliciteren zal er vooraf een preselectie worden georganiseerd. Deze zal bestaan uit een schriftelijke proef waarin je kennis zal worden getoetst. De preselectie is eliminerend. Om te slagen heb je minstens 12 punten op 20 nodig . Enkel als je bij de 16 best scorende, geslaagde kandidaten op de preselectie bent, nodigen we je uit voor deelname aan het jurygesprek met praktische proef. Jurygesprek met praktische proef Maximaal 16 kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan het jurygesprek met praktische proef. Tijdens het jurygesprek wordt de overeenstemming van je profiel met de specifieke vereisten van de functie, evenals je motivatie geëvalueerd. Je krijgt, aansluitend, bij dit mondelinge gedeelte, een praktische proef waarin je functiegebonden vaardigheden worden getoetst. Je wordt geïnterviewd door een jury die samengesteld is uit minimaal drie juryleden, onder wie ten minste één externe deskundige. Het jurygesprek met praktische proef is eliminerend. Om te slagen moet je minimaal 12 punten op 20 behalen. Aanpassingen in de selectieprocedure nodig? Indien je je in een van onderstaande situaties bevindt, kan je redelijke aanpassingen vragen om de hinderpaal die verbonden is aan je beperking te verhelpen. Samen met je sollicitatie, stuur je ons als bijlage een kopie van erkenning en welke redelijke aanpassingen volgens jou nodig zijn. De personeelsdienst zal op haar beurt, op basis van je aanvraag, onderzoeken welke redelijke aanpassingen kunnen doorgevoerd worden.  Je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;  Je bent erkend door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als persoon met een handicap;  Je komt in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een integratietegemoetkoming, die verstrekt wordt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;  Je bent in het bezit van een attest dat uitgereikt is door de algemene directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen;  Je bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en je kan een bewijs voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%, uitgereikt door het Fonds voor Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten of door de Administratieve Gezondheidsdienst of zijn rechtsopvolger in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;  Je hoogste getuigschrift of diploma heb je behaald in het buitengewoon secundair onderwijs. Wervingsreserve: Ben je geslaagd voor de selectieprocedure maar word je niet onmiddellijk aangeworven, dan kom je in een wervingsreserve, gerangschikt volgens de behaalde punten op het jurygesprek met praktische proef. Je komt als geslaagde kandidaat in deze volgorde in aanmerking bij een vacature voor zover je aan de gestelde voorwaarden voldoet. De wervingsreserve is geldig voor de duur van drie jaar, te rekenen vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van de kennisname van het eindresultaat van de selectieprocedure door de aanstellende overheid. Als je een job aangeboden wordt, moet je hierop schriftelijk of via e-mail reageren binnen 7 kalenderdagen, anders verlies je je opname in de reserve. Je kan een aanbod voor deze functie één keer gemotiveerd weigeren, zonder dat je je opname en je plaats in de reserve verliest. Op eigen schriftelijk verzoek kan je uit de reserve worden geschrapt. Geldige sollicitatie: Enkel sollicitaties die uiterlijk op 23 maart 2017 toekomen worden aanvaard. De datum van verzending geldt als datum waarop de sollicitatie werd ingediend. Dit wil zeggen: datum van verzending van de e-mail, de poststempel of de registratie van afgifte bij het zonebestuur t.a.v. de personeelsdienst. Je kan enkel deelnemen aan de selectieprocedure als je het ingevulde sollicitatieformulier meestuurt met je sollicitatie. Adreswijziging Eventuele adreswijzigingen na het indienen van je sollicitatie moeten onmiddellijk via e-mail (solliciteren@hvzoost.be) meegedeeld worden aan de Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant.
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  14-03-2017

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Wil je gratis een Vacature plaatsen?
 Meer nieuws over Aarschot

Aarschot
11-01-2021

CORONA HOUDT LEERLINGEN KAMSA NIET TEGEN OM POP-UP KLEDINGZAAK TE OPENEN Een onderneming opstarten in tijden van Corona: het is een gewaagd idee! Toch gaan de leerlingen uit het 7de specialisatiejaar Verkoop en Vertegenwoordiging van Atheneum Kamsa in Aarschot net die uitdaging aan, in vol vertrouwen. Zij geloven in nieuwe kansen en mogelijkheden voor het nieuwe jaar met de opening van hun pop-up...


Meer info

Aarschot
Aarschot
18-12-2020

Op vrijdag 18 december onthulden de dienst Welzijn, de stedelijke welzijnsraad en Logo Oost-Brabant de signalisatieborden van de tweede rookvrije zone van de stad Aarschot. Het gaat om de zone tussen het stadhuis en het stadspark. Met deze rookvrije zone zetten de initiatiefnemers verdere stappen naar een rookvrije generatie. Generatie Rookvrij Elke week beginnen in ons land honderden kinderen te...


Meer info

Aarschot
Aarschot
18-12-2020

Sinds vrijdag 11 december kan je in het stadscentrum van Aarschot genieten van de sfeervolle taferelen en prachtige decors van Winter van Aarschot. Dat is het coronaproof alternatief voor Winterfeest. Jeugdcentrum De Klinker zocht op zijn beurt ook een coronaproof alternatief voor het winterse kinderfestival dat elk jaar deel uitmaakt van Winterfeest. Met een beetje magie ontstond...


Meer info

Aarschot
Aarschot
17-12-2020

Na het succes van de doortocht van Sinterklaas, volgt Kerstman Harry zijn voorbeeld op zaterdag 19 december 2020 van 9 tot 17.15 uur. De Kerstman rijdt langs ongeveer 65 straten in Aarschot en de deelgemeenten. Kinderen die op het traject wonen, kunnen van achter hun raam of aan de voordeur naar de passage van de Kerstman kijken. Zo kunnen gezinnen die niet langs de route wonen langs de weg...


Meer info

AarschotAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Maas en Kempenland | Antwerpen | VL-Brabant | Limburg | Kempen | Oost-VL | West-VL | Brussel | De Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het