Europa veerkrachtiger maken: een einde maken aan het biodiversiteitsverlies en een gezond en duurzaam voedselsysteem creërenVandaag heeft de Europese Commissie een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie vastgesteld om de natuur terug in ons leven te brengen, alsook een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. De twee strategieën versterken elkaar en brengen de natuur, landbouwers, ondernemingen en consumenten samen om gezamenlijk naar een concurrerend duurzame toekomst toe te werken.

In overeenstemming met de Europese Green Deal bevatten zij voorstellen voor ambitieuze maatregelen en verbintenissen van de EU om een einde te maken aan het biodiversiteitsverlies in Europa en de rest van de wereld en om onze voedselsystemen om te vormen tot de wereldwijde standaard voor concurrerende duurzaamheid, de bescherming van de gezondheid van mens en planeet alsook van de bestaansmiddelen van alle actoren in de voedselwaardeketen. De COVID-19-crisis heeft aangetoond hoe kwetsbaar het toenemende verlies aan biodiversiteit ons maakt en hoe belangrijk een goed functionerend voedselsysteem is voor onze samenleving. De burger staat centraal in beide strategieën, die verbintenissen bevatten om het land en de zee beter te beschermen, beschadigde ecosystemen te herstellen en van de EU een internationale leider te maken inzake de bescherming van de biodiversiteit en het uitbouwen van een duurzame voedselvoorzieningsketen.

Met de nieuwe biodiversiteitsstrategie worden de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit aangepakt, zoals het niet-duurzame gebruik van het land en de zee, de overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, verontreiniging, en invasieve uitheemse soorten. De strategie is midden in de COVID-19-pandemie vastgesteld en vormt een belangrijk onderdeel van het EU-herstelplan, omdat ze van cruciaal belang is om toekomstige uitbraken te voorkomen en er veerkracht tegen te ontwikkelen alsook om onmiddellijk zakelijke en investeringskansen te bieden om het herstel van de economie van de EU te bevorderen. Zij beoogt eveneens de integratie van biodiversiteitsoverwegingen in de algemene EU-strategie voor economische groei. In de strategie wordt onder andere voorgesteld om bindende streefdoelen vast te stellen voor het herstellen van aangetaste ecosystemen en rivieren, het verbeteren van de gezondheid van beschermde habitats en soorten in de EU, het terugbrengen van bestuivers naar landbouwgrond, het verminderen van verontreiniging, het vergroenen van onze steden, het verbeteren van de biologische landbouw en ander biodiversiteitsvriendelijke landbouwpraktijken, en het verbeteren van de gezondheid van de Europese bossen.

De maatregelen op het gebied van natuurbescherming, duurzaam gebruik, en herstel zullen economische voordelen voor lokale gemeenschappen opleveren doordat ze duurzame banen en groei zullen creëren. Jaarlijks zal 20 miljard EUR aan financiering voor de biodiversiteit worden vrijgemaakt via verschillende bronnen, waaronder EU-fondsen en nationale en particuliere middelen.

De “van boer tot bord”-strategie zal de transitie mogelijk maken naar een duurzaam voedselsysteem in de EU dat de voedselzekerheid en de toegang tot gezonde voeding verkregen van een gezonde planeet waarborgt. Dankzij de strategie zal de milieu- en klimaatvoetafdruk van het voedselsysteem in de EU kleiner worden en zal de veerkracht ervan groter worden, waardoor de gezondheid van de burgers wordt beschermd en de bestaanszekerheid van economische actoren wordt gewaarborgd.

Als centrale onderdelen van de Europese Green Deal zullen de twee strategieën ook aan het economisch herstel bijdragen. In de context van het coronavirus hebben zij tot doel de veerkracht van onze samenlevingen te vergroten om toekomstige pandemieën en bedreigingen zoals klimaateffecten, bosbranden, voedselonzekerheid of ziekte-uitbraken te weerstaan, onder andere door duurzamere praktijken voor de landbouw, de visserij en de aquacultuur te bevorderen en door wilde dieren en planten te beschermen en de illegale handel daarin aan te pakken.

De strategieën omvatten ook belangrijke internationale aspecten. De biodiversiteitsstrategie toont nogmaals aan dat de EU vastbesloten is een leidersrol op te nemen bij de aanpak van de wereldwijde biodiversiteitscrisis. De Commissie wil alle instrumenten op het gebied van extern optreden en internationale partnerschappen inzetten om tijdens de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit in 2021 een ambitieus nieuw mondiaal biodiversiteitskader van de VN te helpen ontwikkelen. Eén van de doelen van de “van boer tot bord”-strategie is om een wereldwijde transitie naar duurzame voedselsystemen te bevorderen in nauwe samenwerking met internationale partners.

Meer informatie
Volledifge persbericht & documenten: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_884
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  20-05-2020

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Project: Open ondernemerschap!

Wens je meer visibiliteit, meer leads naar je onderneming of product?
Gebruik dan onze voordelige bedrijfspagina en wordt door duizenden bezoekers online gevonden!

Wil je gratis ondernemersnieuws plaatsen?
 Meer nieuws over PRpro

Brussel
26-05-2020

Met de economische herstart in haar kinderschoenen heeft jobsite StepStone aan Belgische managers & bedrijven gevraagd wat de concrete impact van COVID-19 is, wat hun plannen voor de nabije toekomst zijn en hoe ze verwachten te herstellen.Terwijl 66% een back-to-business plan heeft (klaar of in de eindfase) en thuiswerk daar een groot deel van uitmaakt, is de toekomstige crisisbestendigheid...


Meer info

PRpro
Brussel
26-05-2020

Confederatie Bouw Limburg en Voka - Kamer van Koophandel Limburg benadrukken vier gulden regels om fair zaken te doen. De werkgeversorganisaties doen de gezamenlijke aanbevelingen omdat één op vijf Limburgse ondernemers liquiditeitsproblemen ervaart door vertraagde betalingen van facturen. “Deze crisis treft iedereen en het zal alleen met een gezamenlijke inspanning zijn dat...


Meer info

PRpro
Brussel
26-05-2020

Fintro heeft alle voorzorgsmaatregelen genomen om een bezoek veilig te laten verlopen. Zowel medewerkers als klanten moeten de regels inzake social distancing, hygiëne en het dragen van mondmaskers naleven. De toegang tot de self-ruimte blijft beperkt tot twee personen. Deze regeling blijft alvast tot 1 september van kracht. De contacten met de klanten gebeuren nog altijd bij voorkeur op...


Meer info

PRpro
Brussel
20-05-2020

Vandaag 20 mei 2020, bij de viering van International Clinical Trials Day, gaat alle aandacht naar klinische studies voor nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Een dag die meer dan ooit zijn waarde bewijst in deze pandemietijd. In 2019 bevestigde België haar naam als leider in klinische studies in Europa, met 526 goedgekeurde aanvragen, waarvan 80 procent op initiatief van de...


Meer info

PRproAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Maas en Kempenland | Antwerpen | VL-Brabant | Limburg | Kempen | Oost-VL | West-VL | Brussel | De Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het