Antwerpse winkelgebieden moeten sterker en compacter wordenHet Antwerpse college keurde de nieuwe beleidsnota detailhandel goed. In lijn met het Vlaamse kernversterkende beleid en in nauw overleg met de sector zet de stad de komende jaren verder in op sterke, compactere en herkenbare winkelgebieden, die de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van zowel de stad en de districten als de buurten moeten versterken. Antwerpen blijft al zijn troeven inzetten en promoten om retailers, ondernemers en bezoekers naar de stad te trekken, en kiest resoluut voor een maximale bereikbaarheid van alle winkelkernen.

 

De nieuwe beleidsnota detailhandel gaat ruimtelijk verder dan de vorige beleidsnota (uit 2013), en houdt vooral rekening met nieuwe trends en evoluties. Het document kwam tot stand in nauwe samenwerking en overleg met alle stakeholders, en vormt vanaf nu de basis voor verdere beleidsbeslissingen, ruimtelijke adviezen en acties.

De nieuwe nota bevat vijf krachtlijnen om de ambities van Antwerpen als winkelstad zowel lokaal, nationaal als internationaal waar te maken:

  • De stad zet voluit in op de clustering van detailhandel in winkelgebieden en bepaalt daarnaast winkelarme gebieden en zones waarin geen enkele vorm van detailhandel is toegestaan. Verdere verlinting of verspreide vestiging van nieuwe detailhandelsruimte is niet toegelaten, met uitzondering van goed bereikbare detailhandel op wijkniveau. In winkelarme gebieden kan detailhandel enkel als ondersteunende functie en in bepaalde zones is dus helemaal geen plaats voor detailhandel.
  • De stad zet in op centrummanagement en faciliteert ondernemers en stakeholders in de detailhandel. In structurele samenwerking en overleg met de sector streeft de stad naar vlotte dienstverlening, zo weinig mogelijk administratieve belasting en voldoende informatie om beslissingen te vergemakkelijken.
  • De stad streeft naar een maximale commerciële leefbaarheid van buurten, wijken en stadsdelen. Sterke winkelgebieden waarin verschillende functies verweven zijn, verhogen de aantrekkelijkheid en dynamiek.
  • De stad heeft het voornaamste binnenstedelijk recreatief kernwinkelgebied van de Lage Landen. Alle troeven worden uitgespeeld om retailers, ondernemers en bezoekers naar de stad te trekken.
  • De stad Antwerpen gaat resoluut voor een maximale bereikbaarheid van alle winkelgebieden. Dankzij een gedifferentieerd mobiliteitsbeleid is elke winkelkern vlot en comfortabel op een multimodale manier bereikbaar.

 

Schepen voor middenstand Koen Kennis: “Ondernemen betekent meegaan met de tijd, en vooruitkijken. Deze beleidsnota brengt de uitdagingen waarmee onze handelaars vandaag geconfronteerd worden helder in beeld, en hoe we daarop als stad samen met de sector kunnen reageren. Ook de manier waarop we de gevolgen van de coronacrisis voor Antwerpen aanpakken, past binnen de krijtlijnen van deze nota. Ik kijk de toekomst van de Antwerpse detailhandel alvast met vertrouwen tegemoet.”

 

De nieuwe beleidsnota wordt nog ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad van 27 april. Na goedkeuring is hij te raadplegen op www.ondernemeninantwerpen.be.   

 

 
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  04-04-2020

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Project: Open ondernemerschap!

Wens je meer visibiliteit, meer leads naar je onderneming of product?
Gebruik dan onze voordelige bedrijfspagina en wordt door duizenden bezoekers online gevonden!

Wil je gratis ondernemersnieuws plaatsen?
 Meer nieuws over Antwerpen

Antwerpen
15-07-2020

Het definitieve ontwerp voor het Mediaplein in Antwerpen is klaar. Er komt een verhoogd pleingedeelte met tien bomen, zitbanken en een ondiep waterkanaaltje als speelaanleiding. De keerlus voor het verkeer wordt compacter en wordt onder de spoorwegbrug geschoven. Het openbaar domein ten noorden van het stadsproject Kievit II is vandaag ook geopend. Er is nu meer groen, een speeltuin voor de...


Meer info

Antwerpen
Antwerpen
11-07-2020

Vanaf 1 januari 2021 zal de stad Antwerpen via thematische oproepen meer inzetten op strategische projecten om haar klimaatambities te helpen realiseren. Het college legt daarvoor een nieuw reglement voor het projectenfonds Duurzame Stad ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Het jaarlijkse budget verdubbelt naar 200.000 euro. De stad Antwerpen trekt sinds 2013 jaarlijks 100.000 euro uit voor...


Meer info

Antwerpen
Antwerpen
11-07-2020

Met de vernieuwing van het Ringfietspad, tussen de Stenenbrug en de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout, kunnen fietsers en voetgangers onder de Stenenbrug zonder hindernissen doorrijden. Via een nieuw stukje dubbelrichtingsfietspad en een tijdelijke oversteek ter hoogte van de Jozef Posenaerstraat kunnen ze voortaan veilig oversteken en zo hun weg vervolgen richting Rivierenhof. Vanaf vandaag...


Meer info

Antwerpen
Antwerpen
11-07-2020

Vandaag keurde het college de nota ‘Verfijning visie ontwikkeling Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok’ goed. De nota dient als kader voor de herontwikkeling van het gebied, zowel van de publieke ruimte als van de nieuwe gebouwen. Er komen drie thema’s in aan bod: groen, mobiliteit en sociaal en betaalbaar wonen. Daarnaast komt er ook een ruimtelijk kader...


Meer info

AntwerpenAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Maas en Kempenland | Antwerpen | VL-Brabant | Limburg | Kempen | Oost-VL | West-VL | Brussel | De Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het