Privacy policy met algemene voorwaarden & cookiebeleid


Privacy policy & disclaimer


De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het nieuwsnetwerk inVlaanderen.be
Elke bezoeker of gebruiker van het inVlaanderen-net is gebonden aan deze voorwaarden.

Iedere gebruiker van het inVlaanderen-net verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf alle verantwoordelijkheid draagt en dat hij met regelmaat deze regels en voorwaarden naleest, om zo de meest actuele versie ervan te kennen.

Het informatienetwerk inVlaanderen behoudt zich het recht om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig onze privacyverklaring.


OVER HET INFORMATIENETWERK INVLAANDEREN
Alle informatie zowel onder de vorm van tekst, beeldbestanden of eender welke andere vorm wordt door het inVlaanderen-net enkel voor informatieve berichtgevingen ter beschikking gesteld.

Ivo Schuermans is eigenaar van de volgende geregistreerde merken: inVlaanderen, made inVlaanderen, made inFlanders, Buurtpunt, Opendeurendag, Het belang van Vlaanderen, Digitaal archief Vlaanderen, VlaanderenVakantiegids en het iPUNT toerisme.

Het inVlaanderen-net bestaat uit vijf verschillende entiteiten die optreden als gezamenlijke interactie.
Het inVlaanderen-net, PRpress-net, PRsportpress-net, het iPUNT-net en het digitaal archief Vlaanderen behoren tot het zelfde informatienetwerk inVlaanderen.be, allemaal werkende met één en dezelfde databank.

We zetten tal van externe onafhankelijke url's in als 'Site Redirection' om directe verbinding tussen doelgroepen en ons informatienetwerk tot stand te brengen. Dit doen we om doelgroepen niet te vervelen.
Zo komt doelgroep per doelgroep op de juiste rubriek terecht op ons informatienet.

We doen er alles aan om fake nieuws te verbannen.
Het informatienetwerk invlaanderen.be staat niet stil en pakt zelf fake nieuws aan.

De herkomst van bron staat bij iedere berichtgeving in het informatienetwerk invlaanderen.be aangegeven.
Om onze lezers beter van dienst te zijn i.v.m. de betrouwbaarheid van berichtgevingen geven wij bij ieder artikel in het informatienetwerk invlaanderen.be een icoontje mee waaraan u kunt zien wie de bron ervan is.

Door hierop te klikken verschijnt de profielpagina van de berichtgever, zodat iedere lezer zich nog beter kan informeren om een inschatting te maken hoe betrouwbaar de bron is.

Iedere lezer kan op de detailpagina zelf een melding doen via de knop 'artikel ongepast' als het bericht mogelijk fake nieuws of ongepast nieuws is.

Bij een beoordeling van 'ongepast' geeft de lezer of nieuwschecker mee waarom dat dit bericht ongepast is, dan treedt onze redactie in actie.

Het bericht wordt op non actief geplaatst en door onze redactie beken of de klacht gegrond is.
Als een bericht als onwaar aangemerkt wordt krijgt de berichtgever een eerste verwittiging, na een twee fake nieuws berichtgeving krijgt hij zijn laatste verwittiging.

Zodra hij/zij een derde fake nieuws bericht in de krant plaatst krijgt de berichtgever een hangslot bij zijn registratieadres zodat deze geen artikel meer in het informatienetwerk invlaanderen.be kan plaatsen.

Intellectuele eigendom en copyright
De opdrachtgever of berichtschrijver die berichtgevingen op het informatienetwerk invlaanderen.be plaatst erkent uitdrukkelijk dat de geplaatste berichtgevingen zoals teksten en grafische elementen vrij zijn van beschermde intellectuele eigendomsrechten.

Beeldmateriaal en teksten blijven ten aller tijde eigendom van de berichtgever.

De berichtgever of opdrachtgever voor het plaatsen van een berichtgeving via redactie@invlaanderen.be , info@inVlaanderen.be, redactie@PRpress.be, redactie@PRsportpress.be en redactie@infopunttoerisme.be (iPUNT.be) blijft steeds zelf verantwoordelijk voor zijn berichtgevingen.

Alle geregistreerde gebruikers op het informatienetwerk invlaanderen.be ontvangen van ons een gebruikerslicentie voor onbepaalde duur.

De verantwoordelijke berichtgever geeft steeds de toestemming dat derden de berichtgeving incl. beeldmateriaal mogen delen op andere sociale netwerken zoals Facebook en Twitter.

Bij berichtgevingen die we in opdracht plaatsen via PRpress, PRsportpress, Redactie inVlaanderen of Redactie inVlaanderen media support mogen wij om uw beeldmateriaal beter te beschermen ons eigen herkenningswatermerk op de afbeelding te plaatsen. U heeft wel steeds het recht om een afbeelding te laten verwijderen. Dit kunt u per mail aanvraagen via redactie@inVlaanderen.be

Voor derden is het verboden zonder schriftelijke toestemming van Ivo Schuermans om berichtgevingen of andere informatie uit het informatienetwerk invlaanderen.be te verspreiden of elektronisch op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser, verspreiding van berichtgevingen via Google en deling met Facebook en Twitter.

Berichtgevingen die vrijgegeven worden voor verderverspreiding via het persagentschap inVlaanderen ( journalisten.Vlaanderen | PRpress | PRsportpress | iPUNT toerisme ) zullen steeds door de berichtgever zelf in opdracht gegeven worden.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor zuiver commerciíle doeleinden op eender welke wijze op het inVlaanderen-net is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ivo Schuermans.


Log bestanden
Bij elk bezoek aan het inVlaanderen-net worden uw inlog files opgeslagen op de webserver.
Het informatienetwerk invlaanderen.be beperkt zich tot de standaard log files, dit wil zeggen dat het informatienetwerk invlaanderen.be enkel de basis informatie opslaat in de log files.

Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken.
Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank.

Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om de site te onderhouden en voor beveiliging om eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

Het inVlaanderen-net maakt geen analyses van de IP adressen.


VERKLARING HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN HOE WIJ DEZE GEBRUIKEN
Uw privacy is voor ons uiterst belangrijk, daarom nemen we de verwachtingen van onze lezers en berichtgevers ter harte.

Ook al weet u dat we ons informatief invlaanderen-net speciaal in het leven geroepen hebben om u en uw diensten op een eerlijke wijze te ondersteunen. Toch raden we u aan om dit privacybeleid grondig door te nemen.

In dit privacybeleid doen ons uiterste best om u in een heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en wat uw rechten in dit verband zijn.

We respecteren uw rechten en stellen alles in het werk om uw gegevensbescherming te waarborgen, steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR/AVG ) en met de bepalingen Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

We gebruiken uw gegevens om u een perfecte levering van onze diensten aan te bieden, om u te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de diensten en voor alle administratie daaromtrent.

Er zal geen enkele opgegeven persoonsgegeven zoals naam, adres, e-mail, telefoon en identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat u toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat u het doel van deze verwerking kent.

Elke bezoeker of gebruiker van het inVlaanderen-net, PRpress-net, PRsportpress-net, iPUNT-net en het digitaal archief Vlaanderen is gebonden aan deze voorwaarden.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u via mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van het inVlaanderen-net.

Mail naar: Ivo Schuermans, redactie@invlaanderen.be incl. uw naam, opmerkingen of vraag om uw rechten uit te oefenen.


Registratie van persoonsgegevens
U kunt het inVlaanderen-net, PRpress-net, PRsportpress-net, het iPUNT-net en het digitaal archief Vlaanderen vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen, zonder dat u om het even welke persoonlijke informatie ter beschikking dient te stellen.

Alleen als u zelf een berichtgeving plaatst dient u minimum een aantal persoonlijke gegevens (naam, voornaam, gemeente, e-mailadres en wachtwoord) mee te delen. Eigenlijk zijn dit niet meer gegevens dan die reeds over uw op het net ( google ) terug te vinden zijn, vergelijkbaar als een oude telefoonboek.

Alle wachtwoorden worden gecodeerd opgenomen in onze databank zodat ze niet zichtbaar en leesbaar zijn voor ons of derden. Toch raden wij uit veiligheidsredenen iedereen aan om voor inVlaanderen-net een apart wachtwoord op te geven dat u nergens anders gebruikt.
Wachtwoord vergeten? Geen probleem vraag een nieuwe aan.


Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens
We stellen u direct gerust, enkel het inVlaanderen-net verwerkt uw opgegeven persoonsgegevens die uw steeds zelf weer kunt wijzigen via uw persoonlijk account.

Al uw gegevens die op onze databank over u terug te vinden zijn heeft u of uw communicatiemedewerker voor u vrijwillig via het inVlaanderen-net geplaatst of door ons inopdracht laten plaatsen.
Wanneer u ingelogd bent, verzamelen we gegevens over uw gebruik van onze diensten, welke nieuwsartikels u interessant vindt, voor welke magazines en nieuwsmedia u interesse toont.

Het inVlaanderen-net verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden of om u in contact te brengen met uw doelgroep.


We verwerken uw persoonsgegevens om u een dienst te verlenen die u zelf bij ons aanvraagt.
De persoonlijke gegevens die we verzamelen worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen die in dienst zijn van het inVlaanderen-net. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.

We geven in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
In het uitzonderlijke geval dat het inVlaanderen-net persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar het inVlaanderen-net mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Bij diefstal van uw gegevens door derden zullen we u op de hoogte brengen.

Op basis van uw gebruiksgegevens en uw identificatiegegevens, kunnen we u vermoedelijke voorkeuren en interesses afleiden.

Deze informatie wordt gebruikt om sommige van onze diensten voor u zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken.

Op basis van uw cookie instellingen kunt u ook gepersonaliseerde advertenties te zien krijgen.
Met de gegevens waarover wij beschikken kunnen we u gepersonaliseerde marketing toe sturen die aansluit bij uw interesses. We houden hierbij steeds rekening met uw persoonlijke voorkeuren.

Om u online gerichte boodschappen of advertenties te tonen op het inVlaanderen-net maakt het informatienetwerk inVlaanderen gebruik van online marketingbedrijven zoals Google, Facebook, Youtube.

Indien u bij deze bedrijven ook gekend bent en uw communicatie- en privacy-instellingen op hun platforms dit toelaten, kan het informatienetwerk inVlaanderen u gepaste advertenties tonen komende via hun kanalen.

Op uw persoonlijk account kunt u zelf uw persoonlijke voorkeuren aanduiden en meedelen welke type communicatie u graag wenst te ontvangen.

Tot 2 jaar nadat u geen klant meer bent van het informatienetwerk inVlaanderen is het mogelijk dat wij u toch nog benaderen, tenzij u eerder per mail aangaf dit niet te wensen.

Om misbruik of fraude te voorkomen en/of op te sporen kan het informatienetwerk inVlaanderen uw gegevens ook gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), evenals voor het handhaven van onze Gebruiksvoorwaarden.


U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn!

Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat u als gebruiker tijdelijk of definitief de toegang tot het inVlaanderen-net wordt ontzegd, waardoor u nietmeer van de dienstn die het inVlaanderen-net rijk is kunt profiteren.


Welke gegevens verzamelen wij
Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het gaan om volgende categorieín van persoonlijke gegevens:
 • Naam, voornaam, aanspreking, geslacht of leeftijd.
 • Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, fax, GSM nummer.
 • Bijkomende professionele gegevens zoals: beroep, functie, btw nr, naam van de ondernemer, slogan, voorstelling ondernemer,logo ondernemeing, sector dat u actief bent, meerdere contacten en vestigingen, websiteadres, Facebookadres, Twitteradres, Linkedinadres, Instagramadres en openingsuren.
 • Voor administratieve doeleinden vragen we indien nodig uw financiíle gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid.


 • Zoals de wet voorschrijft verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en informatie over uw gezondheid.


  Persoonsgegevens van minderjarigen
  Het inVlaanderen-net let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd.
  Het inVlaanderen-net zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.
  Indien een minderjarigen het inVlaanderen-net wil gebruiken verplichten we ze om hun ouders of voogt in te lichten over hun online-activiteit en om hun toestemming te vragen vooraleer ze hun persoonlijke gegevens plaatsen op het inVlaanderen-net.

  Iedere minderjarige die het inVlaanderen-net actief gebruikt om berichtgevingen te plaatsen geeft m.a.w. aan dat de minderjarige de toestemming heeft van de ouders of voogd!

  Ook vragen we om de privacy-policy samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.
  Het zullen dan de ouders/voogd zijn die verantwoordelijk kunnen gesteld worden bij het niet naleven van deze policy.

  We moedigen ouders/voogd aan om steeds actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.


  Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
  We houden uw gegevens niet langer bij dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, bovendien houden wij rekening met het feit dat sommige gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgevingen die ons werden opgelegd.

  Concreet betekent dit dat we alle type-gegevens die hogerop vermeld staan bijhouden zolang u een account bij ons heeft.

  Wanneer u geen actieve gebruikersrelatie meer met ons heeft, behouden we het recht om uw persoonsgegevens nog 2 jaar in ons systeem op non-actief te bewaren. Dit doen we voor het geval u toch weer een actieve gebruikersrelatie wenst aan te maken op ons net.

  We gebruiken uw gegevens gedurende die periode ook nog voor direct marketing tot u, bijvoorbeeld om u een aanbod te sturen om uw registratie te vernieuwen. Tenzij u reeds eerder via mail aangaf geen direct marketing te willen ontvangen.

  Na afloop van die 2 jarige periode wordt uw account afgesloten en uw persoonlijke gekoppelde gegevens verwijderd.

  Betrouwbare content van historisch, cultureel of algemeen belang dat door u geplaatste werd kan actief op inVlaanderen-net zichtbaar blijven maar dan niet meer onder uw naam, maar onder ' redactie inVlaanderen media support'. We doen dit omdat we alle geplaatste contents verzamelen voor het digitaal archief Vlaanderen, een Vlaamse encyclopedie die voor iedereen bereikbaar is.

  Enkel indien u met ons een betalende klantrelatie had, archiveren we uw identificatie-, contact- en betalingsgegevens. Deze gegevens worden in dat geval tot 10 jaar na je laatste betaling bijgehouden met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van eventuele rechtsvorderingen.


  Delen wij uw persoonsgegevens mee aan derden?
  Uw gegevens worden enkel intern verwerkt door onze medewerkers.
  Alle medewerkers van het inVlaanderen-net die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen hebben toegang tot uw gegevens.
  We oefenen daar op elk moment controle uit.
  Uw gegevens bewaren we beveiligd op onze databank bij hostingprovider neostrada.nl
  Hun privacy verklaring kunt u nalezen via: ' https://www.neostrada.be/privacy-verklaring.html ' en ' https://www.neostrada.be/cookie-statement.html '


  Toelating voor verwerking
  Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u het inVlaanderen-net, PRpress-net, PRsportpress-net, het iPUNT-net en het digitaal archief Vlaanderen, Ivo Schuermans en het personeel van het inVlaanderen-net uitdrukkelijk de toestemming om uw gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.


  AANSPRAKELIJKHEID
  inVlaanderen.be, prpress.be, PRsportpress.be, iPUNT.be, het digitaal archief Vlaanderen, de redactie van inVlaanderen, redactie van PRpress-net, redactie van het iPUNT, Schuermans Ivo, Karin Bronckaers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor:

 • Onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens of berichtgevingen zoals die vermeld staan op het informatienetwerk inVlaanderen
 • Incorrecte gegevens
 • incorrect gebruik van de gebruiksrechten van de afbeeldingen die geplaatst worden door de gebruiker bij zijn berichtgeving(en).


 • Alle schade die veroorzaakt is geworden door derden of onmacht geven geen recht op een financiíle compensatie.
  Bij iedere berichtgeving staat steeds de naam van de berichtgever of opdrachtgever bij het bericht en op de detailpagina la kennisgeving vermeld.

  Alle berichtgevingen die door de redactie van inVlaanderen in opdracht worden gegeven zijn herkenbaar aangegeven of te wel het logo van de opdrachtgever zelf of door naamsvermelding 'van de opdrachtgevende ondernemer', 'redactie inVlaanderen', 'Redactie inVlaanderen Media Support', 'PRpress' of het iPUNT toerisme.

  Teksten, afbeeldingen en video's die bij de berichtgevingen staan worden door de opdrachtgever geplaatst of in opdracht gegeven. Zodoende is de persoon of onderneming zelf verantwoordelijk voor inbreuken tegen eventuele gebruiksrechten en komen zij op voor alle gemaakte inbreukkosten.

  Alle inbreukkosten die aan Ivo Schuermans worden doorgegeven zullen aan de persoon of onderneming zelf die verantwoordelijk is voor de berichtgeving terug gevorderd worden.


  COOKIEBELEID

  We hebben geprobeerd om ons beleid zo eenvoudig mogelijk voor u te houden.

  Het informatienetwerk invlaanderen.be maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bv. in welke taal u de website wenst te raadplegen.
  De cookies die gebruikt worden op het informatienetwerk invlaanderen.be verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

  Wij maken gebruik van cookies om volgende redenen
 • de kwaliteit en functionaliteiten van het inVlaanderen-net te verbeteren
 • te analyseren hoe onze gebruikers gebruik maken van het inVlaanderen-net
 • statistieken op te stellen teneinde de kwaliteit en effectiviteit van het inVlaanderen-net te meten

 • Wij gebruiken geen advertising of tracking cookies op deze website.


  SOORTEN COOKIES
  Er zijn verschillende soorten cookies. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van het inVlaanderen-net en kunnen aldus geplaatst worden zonder uw toestemming. Het gaat hier bijvoorbeeld om cookies die ervoor zorgen dat u zich niet telkens opnieuw hoeft aan te melden wanneer u gebruik wil maken van het inVlaanderen-net.

  Het informatienetwerk invlaanderen.be vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, lezen of aanpassen. Op de onlinediensten van het informatienetwerk invlaanderen.be worden technieken gehanteerd die dit mogelijk maken met bijvoorbeeld behulp van cookies en scripts.

  In dit cookiebeleid wenst het informatienetwerk invlaanderen.be u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt.
  Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren.
  Het informatienetwerk invlaanderen.be wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.

  Dit cookiebeleid is van toepassing op alle 'inVlaanderen-onlinediensten', met name alle websites, mobiele applicaties en internetdiensten die het informatienetwerk invlaanderen.be aanbiedt en die toegang geven tot het informatienetwerk invlaanderen.be

  De verzamelde gegevens en cookies laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet op dit algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en gegevensbescherming.

  Het informatienetwerk invlaanderen.be kan het cookiebeleid op elk moment veranderen.
  Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving.
  Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante inVlaanderen onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

  WAT ZIJN COOKIES?
  Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt.

  Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee u uw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken.
  Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

  Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller. Het helpt de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.


  WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WIJ?
 • Essentiíle cookies

 • Er zijn verschillende soorten cookies. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van het inVlaanderen-net en kunnen aldus geplaatst worden zonder uw toestemming. Het gaat hier bijvoorbeeld om cookies die ervoor zorgen dat u zich niet telkens opnieuw hoeft aan te melden wanneer u gebruik wil maken van het inVlaanderen-net.

  PHPSESSID sessie cookie
  Levensduur: Gedurende de hele sessie
  Doel: deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van uw sessie op.
  Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer u de pagina herlaadt of een fout maakt.


 • Analytische cookies

 • Wij gebruiken analytische cookies van derden (bv. van Google Analytics) om te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van het inVlaanderen-net
  Duur: Tijdelijke inzet terwijl u het inVlaanderen-net gebruikt


  utmb (Google Tag Manager)
  Type: analytische cookie
  Levensduur: Tijdelijke inzet terwijl u het inVlaanderen-net gebruikt
  Doel: bepaalt nieuwe sessies en bezoeken


  utmc (Google Tag Manager)
  Type: analytische cookie
  Levensduur: ge durende de hele sessie
  Doel: werkt samen met de utmb cookie om zo nieuwe sessies van terugkerende bezoekers te identificeren


  utmt_UA-240610-3 (Google Tag Manager)
  Type: analytische cookie
  Levensduur: Tijdelijke inzet terwijl u het inVlaanderen-net gebruikt
  Doel: vertraagt de verzoeksnelheid en zorgt er zo voor dat gegevensverzameling op sites met veel verkeer beperkt wordt.


  utmz (Google Tag Manager)
  Type: analytische cookie
  Levensduur: enkele maanden
  Doel: identificeert de bron die u naar onze website heeft geleid


  utma (Google Tag Manager)
  Type: analytische cookie
  Levensduur: 2 jaar
  Doel: unieke gebruikers en sessies van elkaar onderscheiden


  SSID, SID, SAPISID, APISID, HSID, SS, NID, SIDCC (google.com)
  Type: analytische en functionele cookies
  Levensduur: varieert van einde sessie tot 2 jaar na de sessie
  Doel: slaat voorkeuren en informatie van de gebruiker op wanneer deze pagina's bezoekt waarop Google Maps of YouTube geïntegreerd zijn.


  NID, SID, APISID, 1P_Jar (google.com)
  Type: marketing cookies
  Levensduur: maximum 1 jaar
  Doel: laten aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.


  QOS_TOKEN (openstreetmap.org)
  Type: marketing cookies
  Levensduur: 1 uur
  Doel: het tonen van kaarten op de website, houdt tijdelijk een sessie bij  Google Analytics?
  Wanneer u naar het informatienetwerk invlaanderen.be surft bewaren wij gegevens van u in statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft.
  We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers.
  De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen.

  Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy.
  Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.


  Bewaartermijn van cookies
  In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan de website worden aangewend.


  Hoe kunt u cookies weigeren en verwijderen?
  U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen.
  U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen.

  Via:
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

 • Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien.
  Of dat u bepaalde toepassingen niet meer kunt gebruiken.


  MEER INFO OVER ONS BELEID
  Webformulieren
  Als u op onze website een webformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij.
  We slaan afhankelijk van het type webformulier uw voornaam, achternaam, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, uw boodschap, IP-adres, het tijdstip van de verzending veilig op.
  Dit is nodig om op de correcte manier uw gegevens te verzamelen en contact met u te kunnen opnemen.


  E-mail
  Wanneer u een e-mail of op andere manieren digitale berichten naar ons verzendt is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
  Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.
  Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
  De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server.


  Nieuwsbrief
  Wanneer u onze nieuwsbrief leest, verzamelen we ook bepaalde statistieken zoals uw unieke identificatie en het aantal keren dat u de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt.
  We gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.
  U kan zich op ieder moment inschrijven of uitschrijven om de nieuwsbrief van het informatienetwerk invlaanderen.be te ontvangen.
  Dat kan via de website of via de nieuwsbrief e-mail zelf.


  Fotografie en film
  Het is mogelijk dat PRESSphoto.be een eigen fotodienst van het informatienetwerk invlaanderen.be foto's of filmpjes maakt.
  Dit doen we in de eerste plaats voor intern gebruik.
  Het is echter ook mogelijk dat foto's of filmpjes verspreid worden via diverse (sociale) media kanalen.
  Dit doen we dan als verslag van een berichtgeving, ter promotie of bijvoorbeeld voor interactie met de deelnemers achteraf.
  Indien u bijvoorbeeld ongewenst op een foto staat die door het informatienetwerk invlaanderen.be gepubliceerd is, kunt u ons hiervoor eenvoudig contacteren om de foto('s) te laten verwijderen.
  Dit doen we dan ook zo snel mogelijk. Mail: redactie@invlaanderen.be en geef de titel van het bericht mee + om welke foto('s) het gaat.


  Veiligheid
  Op het inVlaanderen-net zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen.
  Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, alle berichtgevingen hebben een link gekregen met "Ongepast artikel", zodat we kunnen ingrijpen bij melding van een overtreding.
  Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden.
  U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij het informatienetwerk invlaanderen.be werd opgeslagen indien nodig zelf te wijzigen.
  U kunt dit ten aller tijden aanpassen via uw persoonlijke beheerpagina.
  Heeft u vragen hieromtrent dan kunt u deze stellen via email: redactie@invlaanderen.be


  Gebruik van bekomen informatie
  Het informatienetwerk invlaanderen.be kan uw verkregen gegevens gebruiken om via het inVlaanderen-net nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden.
  Hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling.
  In elke communicatie van inVlaanderen.be zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.


  Linken
  Het informatienetwerk invlaanderen.be bevat linken naar andere sites.

  Het inVlaanderen-net oefent geen enkele controle uit over de gelinkte websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.
  We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van het informatienetwerk invlaanderen.be de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld.
  De privacy statement van het informatienetwerk invlaanderen.be heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via het inVlaanderen-net, PRpress-net en het iPUNT toerisme net.


  WAT ZIJN UW RECHTEN?
  Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie.


  Wenst u uw gegevens in te zien?
  U kunt op het inVlaanderen-net ten aller tijden via uw persoonlijke account controle uitvoeren over uw persoonsgegevens.


  Recht op rectificatie
  U hebt het recht om te vragen om een rechtzetting van uw gegevens wanneer u merkt dat we foutieve data over u verwerken. Op elk moment van de dag kunt u uw eigen persoonsgegevens en berichtgevingen zelf aanpassen en eventueel ook verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.


  Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of com-merciële doeleinden
  U heeft steeds het recht zich zonder opgave van reden te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

  Wenst u dit niet, contacteer ons via mail: redactie@invlaanderen.be om u uit te schrijven voor onze elektronische direct marketing communicatie. Gelieve hierbij uw exacte naam, opgegeven emailadres bij registratie en uw adres mee te delen en wij zullen er dan ook direct gevolg aan gegeven!

  Indien u van geen enkele onderneming nog een direct marketing via telefoon wil ontvangen, kunt u uw telefoonnummer toevoegen aan de Bel-me-niet-meer (' www.dncm.be ' ).

  Wenst u ook via de post van geen enkele onderneming nog direct marketing te ontvangen, voeg dan uw gegevens toe aan de Robinson List (' www.robinsonlist.be ' ).

  Het inVlaanderen-net houdt steeds met beide lijsten rekening in verband met onze direct marketing campagnes.


  U kunt van ons e-mails ontvangen met informatie over onze producten en diensten.
  U kan zich bij iedere mailing van het inVlaanderen-net, PRpress-net en iPUNT toerisme (infopunttoerisme) via een uitschrijflink uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mail verkeer.

  Wenst u zich uitschrijven voor alle mogelijke commerciële of promotionele mails van het inVlaanderen-net contacteer ons op redactie@invlaanderen.be
  Gelieve hierbij uw exacte naam, opgegeven emailadres bij registratie en uw adres mee te delen.

  Heeft u vragen of problemen rond het verwerken van uw gegevens dan kunt u daarvoor altijd contact opnemen met Ivo Schuermans - redactie@invlaanderen.be

  Ophovenstraat 32 | 3680 Neeroeteren - tel 0032477457903, de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming.
  U kunt ook zo terecht als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.


  Wenst u zich uit de databank te laten schrappen?
  Wanneer u toestemming gegeven hebt voor een bepaalde verwerkingen van uw gegevens, kunt u deze op elk moment terug intrekken. Dit kan door een mail ( zoals u geregistreerd bent ) te sturen naar redactie@invlaanderen.be met vraag tot schrapping.

  Geef uw registratienaam, geregistreerd emailadres en postadres mee!
  Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel te verlenen waar u aanspraak op heeft voor het gebruik van het inVlaanderen-net.

  Bovendien vragen wij u om al uw geplaatste berichten uit uw persoonlijke account te verwijderen. Zodra wij op de hoogte zijn gebracht en uw account geen content meer aantoont verwijderen wij u uit de databank.


  Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
  U heeft het recht en u kunt al uw zelf geplaatste gegevens en artikelen die het inVlaanderen-net over u geregistreerd heeft in zien om eventuele onnauwkeurige of onvolledige gegevens te corrigeren of te verwijderen.
  Dit kunt u op elk moment van de dag doen via uw persoonlijke account op inVlaanderen.be
  Uw emailadres kunt uzelf niet wijzigen, dit kunt u enkel per mail aanvragen via redactie@invlaanderen.be


  U heeft het recht om een klacht in te dienen
  Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken of over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

  Ivo Schuermans - redactie@invlaanderen.be
  Ophovenstraat 32 | 3680 Neeroeteren
  tel. 0032477457903
  Wij hebben een luisterend oor en passen indien nodig ons beleid voor u aan.

  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
  U kunt autoriteit bereiken via het volgende adres:
  Gegevensbeschermingsautoriteit - Drukpersstraat 35 | 1000 Brussel
  Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit ' www.gegevensbeschermingsautoriteit.be '


  Wij behouden ons het recht om deze Privacyverklaring indien nodig aan te passen. Wijzigingen worden indien fundamenteel steeds gecommuniceerd.

  Deze Privacyverklaring is laatst bijgewerkt op 12/02/2020

  inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

  Ok, ik snap het