Premies en subsidies voor wie BENOveertDe Vlaamse overheid wil ons meer en sneller aan het BENOveren krijgen. Daarom introduceert ze dit jaar, bovenop de al bestaande premies en subsidies voor energiebesparende investeringen, drie bijkomende initiatieven die de BENOvatiedrempel aanzienlijk verlagen: de totaalrenovatiebonus, een vermindering van de onroerende voorheffing, en een gratis projectbegeleiding bij collectieve renovatie.

 

1. Premies via de distributienetbeheerders

 

De Vlaamse overheid kent al jaren energiepremies toe aan gezinnen die in hun huis energiezuinige ingrepen doen. De aanvraag en uitkering van deze premies verloopt via de distributienetbeheerders (Eandis en Infrax).

 

Premie voor dakisolatie

6 euro/m² geplaatst door een aannemer, en 3 euro/m² als je zelf je dak isoleert. De R-waarde (isolatiewaarde) van de isolatie moet minstens 4,5 m²K/W zijn.

 

Premie voor spouwmuurisolatie

6 euro/m², de werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer conform de kwaliteitseisen STS 71-1.

 

Premie voor na-isolatie buitenmuur aan de buitenzijde

15 euro/m². De R-waarde van de isolatie moet minstens 3,0 m²K/W zijn en de werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer

 

Premie voor muurisolatie aan de binnenzijde

Deze premie is nieuw. Dit jaar kan je voor het eerst een premie van 15 euro/m² krijgen voor muurisolatie aan de binnenzijde. De R-waarde moet minstens 2,0 m²K/W zijn, en de werken uitgevoerd door een aannemer moeten worden begeleid door een architect met controle op de uitvoering van de werken, ofwel moet er worden gewerkt met een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid of een certificaat van bekwaamheid als aspirant.

 

Premie voor beglazing

10 euro/m² voor glas met een U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) van maximaal 1,1 W/m².K. Op de afstandshouder tussen de glasbladen moet via een markering de energieprestatie van het glas af te lezen zijn.

 

Premie voor vloerisolatie op volle grond of isolatie van het plafond van een kelder

6 euro/m², uit te voeren door een aannemer, de R-waarde van de isolatie moest minstens 2,0 m²K/W bedragen.

 

Premie voor zonneboiler

- Van 1/1/2017 tot 30/6/2017: 550 euro/m², maximum 2.750 euro en maximum 40% van de factuur.

- Vanaf 1/7/2017: idem + de aannemer moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid.

 

Premie voor warmtepomp

- Van 1/1/2017 tot 30/6/2017: 4.000 euro voor een geothermische warmtepomp, 1.500 euro voor een lucht/water-warmtepomp, 800 euro voor een hybride lucht/water-warmtepomp en 300 euro voor een lucht/luchtwarmtepomp, telkens maximum 40% van het factuurbedrag. De premie kan worden verdubbeld als de warmtepomp een elektrische verwarming vervangt of wordt geplaatst in een gebied waar er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. De warmtepomp moet beschikken over een productlabel volgens de

Ecodesignverordening: minstens A++-label voor een geothermische warmtepomp en minstens A+-label voor een niet-geothermische warmtepomp. De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor actieve koeling.

- Vanaf 1/7/2017: idem + de aannemer moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid.

 

Premies voor specifieke doelgroepen in 2017

- Ten opzichte van de gewone doelgroep worden de premies voor ‘beschermde afnemers’ voor de isolatie van buitenmuren, binnenmuren en vloer verdubbeld. De totaalrenovatiebonus stijgt met 50%. Voor een zonneboiler en warmtepomp verhoogt de premie met 20%, voor dakisolatie bedraagt de premie maximaal 10,5 euro per m² en voor spouwmuurisolatie 9 euro per m². Voor nieuw geplaatste beglazing krijgen beschermde afnemers een premie van 56 euro per m².

- Voor de plaatsing van een condensatieketel ter vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie bedraagt de premie voor beschermde afnemers 1.800 euro (in 2016 was dat 800 euro).

- Verhuurders die hun woning energiezuinig maken krijgen extra stimuli. Naast de sociale dakisolatiepremie komen ze nu ook in aanmerking voor een sociale isolatiepremie voor spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas.

 

2. Nieuw: totaalrenovatiebonus

 

In de plaats van een combipremie (daarmee kreeg je vroeger een extra premie bij de gelijktijdige investering in muurisolatie en de plaatsing van nieuwe ramen) is er nu een totaalrenovatiebonus. Met deze premie wil de overheid eigenaars stimuleren om hun woning op een systematische en

allesomvattende manier energiezuiniger te maken.

 

Om aanspraak te maken op de totaalrenovatiebonus moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de zeven volgende energiebesparende ingrepen:

- dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²)

- muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw – minstens 30 m²)

- vloerisolatie (minstens 30 m²)

- nieuwe beglazing

- zonneboiler

- warmtepomp

- ventilatiesysteem.

 

De totaalrenovatiebonus komt bovenop de individuele premies die je via je distributienetbeheerder krijgt voor deze ingrepen. Het bedrag hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren. Wie binnen de vijf jaar drie ingrepen combineert, krijgt bovenop de individuele premies een bonus van 1.250 euro. Per bijkomende investering stijgt de bonus: 1.750 euro voor vier ingrepen, 2.750 euro voor vijf, en 3.750 euro voor zes. Voor alle zeven de ingrepen loopt de extra premie op tot 4.750 euro. Voor renovaties in een appartement krijg je de helft van deze bedragen.

 

Belangrijke voorwaarde om de totaalrenovatiebonus te krijgen, is dat de volledige woning geïsoleerd is conform de minimale isolatie-eisen voor het krijgen van een aparte premie voor dak, vloer, muur en beglazing. Om voor de bonus in aanmerking te komen, moeten dus het volledige dak, alle

muren, alle vloeren en alle beglazing voldoende zijn geïsoleerd.

 

3. Nieuw belastingvoordeel: verlaging onroerende voorheffing voor IER

 

In de plaats van de belastingvermindering voor dakisolatie is er op Vlaams niveau een nieuw belastingvoordeel gekomen: wie zijn huis voldoende energiezuinig maakt, betaalt minder onroerende voorheffing.

 

Concreet: wie sinds 1/10/2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) heeft ingediend en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen, krijgt vijf jaar lang 50% korting. Zakt het E-peil naar E60, dan is vijf jaar lang helemaal geen onroerende

voorheffing verschuldigd.

 

Een ‘ingrijpende energetische renovatie’ is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de buitenschil (de buitenkant van een woning) wordt (na)geïsoleerd. Hoe beter het isolatieniveau van een huis, hoe energiezuiniger het is, en hoe

lager het E-peil (de energieprestatie).

 

4. Renovatiepremie

 

Eigenaars met een lager of gemiddeld inkomen en eigenaars (zonder inkomensgrens) die verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en die hun huis renoveren, kunnen een renovatiepremie van maximaal 10.000 euro aanvragen. De uitbetaling van de renovatiepremie wordt verdeeld over twee

aanvragen, met een tussentijd van minstens één jaar en maximaal 2 jaar.

 

De leeftijdgrens van een woning waarvoor de renovatiepremie kan worden aangevraagd, is dit jaar gestegen: sinds 1 januari 2017 moet een gebouw minstens 30 jaar oud zijn (in 2016 was dat 25 jaar). Wie al voor 1 januari 2017 een eerste aanvraag heeft ingediend voor een woning van minstens 25 jaar oud, kan voor diezelfde woning nog een tweede aanvraag doen.

 

De inkomensgrenzen gingen iets naar boven. Dit jaar komt het plafond op 42.090 euro voor een alleenstaande, en 60.120 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste of voor gehuwden en samenwonenden. Per bijkomende

persoon ten laste mag er 3.370 euro worden bijgeteld. Er wordt gekeken naar het inkomen van twee jaar geleden, dus 2015.

 

5. Ook nieuw: projectbegeleiding bij collectieve renovatie

 

Overtuig minstens 9 andere eigenaars in je straat of gemeente om gezamenlijk een of meer BENOvatiewerken uit te voeren. Wanneer de eigenaars van 10 woningen investeren in minstens één van de volgende BENOvatiewerken: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, warmtepomp of een ventilatiesysteem, geeft een projectbegeleider gratis ondersteuning.

 

Deze coach neemt je een hele rits taken uit handen: de energetische doorlichting van je woning, het zoeken van aannemers, de werfopvolging, het plan van aanpak, en ook het totaalplaatje van de renovatie. Hij zal er dus bijvoorbeeld op letten dat de dakisolatie perfect aansluit op de later te

plaatsen muurisolatie. Hij zal tevens instaan voor het opmaken van de meetstaat en je administratieve ondersteuning geven bij premieaanvragen en de financiering van de werken. Dat alles zal ertoe leiden dat je BENOvatiewerken efficiënter, vlotter en kwaliteitsvlotter worden uitgevoerd. Als je bijvoorbeeld samen met andere buren een stelling laat plaatsen, of collectief

een afvalcontainer huurt, zullen je BENOvatiewerken ook goedkoper zijn.

 

Voor zijn werk krijgt de projectbegeleider van de Vlaamse Regering – via de distributienetbeheerders Eandis en Infrax – een ‘premie voor collectieve renovatieprojecten’, ook ‘burenpremie’ genoemd. Deze premie bedraagt 400 euro per woning of wooneenheid.

 

Meer info over premies en subsidies vind je op www.energiesparen.be en www.mijnBENOvatie.be

 

 

 

 
Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Project: Open ondernemerschap!

Wens je meer visibiliteit, meer leads naar je onderneming of product?
Gebruik dan onze voordelige bedrijfspagina en wordt door duizenden bezoekers online gevonden!

Wil je gratis ondernemersnieuws plaatsen?
 Meer nieuws over inVlaanderen

Antwerpen
11-04-2020

Steun onze lokale ondernemers, koop Belgisch. Wenst u ook meer lokale steun ? Klik hier Ondernemers uit alle sectoren kunnen zich op inVlaanderen.be gratis aanmelden!Via uw persoonlijk account "Mijn onderneming" kunt u uw bedrijfspagina vervolledigen, zo bent u zonder kosten bereikbaar. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Dit kanForward dan dit berichtje naar enkele bevriende...


Meer info

inVlaanderen
Antwerpen
+3
29-03-2020

Als teken van hoop en digitale dankbetuiging aan alle coronahelden wil ik onze lokale ondernemers en gemeenten/steden inVlaanderen oproepen om hun dankbaarheid ook op de hoofdpagina van hun eigen website kenbaar te maken. Idem zoal wij dit deden. Tegelijkertijd willen we een warme oproep starten, want zonder hun zal het leven er heel anders uitzien! ‘ Denk lokaal, steun onze horeca- en...


Meer info

inVlaanderen
Meer
02-03-2020

Fanfare ‘De Eendracht’ van Meer nodigt iedereen uit op haar jaarlijks lenteconcert op ZATERDAG 21 MAART 2020 OM 20.00 UUR in de refter van de lagere school, Terbeeksestraat 6 te Meer.Tijdens deze concertavond wordt onder leiding van dirigent Marleen Proost een aangenaam muzikaal programma vertolkt, waarin iedereen ongetwijfeld zijn gading zal kunnen vinden.Iedereen is van harte welkom...


Meer info

inVlaanderenAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Maas en Kempenland | Antwerpen | VL-Brabant | Limburg | Kempen | Oost-VL | West-VL | Brussel | De Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het